Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 12/12/2017

HỘI ĐỒNG I :

THỜI GIAN :  8h thứ 5 ngày 21/12/2017

ĐỊA ĐIỂM : TẠI PHÒNG 105H1

 1.     Thầy Trần Minh Tùng -   Chủ tịch hội đồng

2.     Thầy Phan Tiến Hậu     - Thư ký hội đồng

3.     Thầy Nguyễn Đức Vinh

4.     Thầy Nguyễn Quang Minh

 

Số TT

MSSV

Họ và

Tên

lớp

GVHD

Tên Đề Tài

Kỹ thuật

Điểm

1

2147255

Kha Ngọc

Sơn

55KD5

TS. Trần Minh Tùng

Trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng huyện Anh Sơn - Nghệ an

Nội thất

 

2

2044257

Trần Ngọc

Anh

57KDE

GV Nguyễn  Đức Vinh

Câu Lạc bộ Rock

Nội thất

 

3

2077256

Hoàng Văn

Phúc

56KD5

TS. Trần Minh Tùng

Cảng tàu du lịch Vân đồn - Quảng Ninh

Nội thất

 

4

2079256

Lê Bảo

Hoàng

56KD3

GV. Nguyễn Quang Minh

Viện dưỡng lão Hòa bình

Nội thất

 

5

2171756

Dương Tân

Khoa

56KD1

TS. Trần Minh Tùng

Trường dân tộc nội trú liên cấp huyện Quan hóa ( Thanh Hoá)

Nội thất

 

6

2213157

Lê Thị Lương

Yên

57KD6

GV Nguyễn  Đức Vinh

Khách sạn du lịch biển

Nội thất

 

7

2014156

Trần Nhật

56KD1

TS. Trần Minh Tùng

Không gian giao lưu văn hóa hàng không

Nội thất

 

8

2014657

Bùi Thu

Hương

57KDF

GV Nguyễn  Đức Vinh

Nhà văn hóa thanh niên

Nội thất

 

9

2133256

Đào Văn

Chuân

56KD2

GV Nguyễn Quang Minh

Trường THPT chuyên tự nhiên tỉnh Thái Bình

Nội thất

 

10

2218256

Hoàng Bảo

Yến

56KD3

GV Nguyễn Quang Minh

Trung tâm phục hồi chức năng vận động mọi lứa tuổi

Nội thất

 

11

2178356

Đặng Cao

Dũng

56KD3

GV Nguyễn Quang Minh

Viện dưỡng lão Hưng Yên

Nội thất

 

 

  Chú ý  :   -  Sinh viên sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì về phòng 401A1 để đóng dấu vào đồ án tốt nghiệp.

                  - Những bài  được phép của GVHD sửa bản vẽ ( sau khi chỉnh sửa phải xin đủ chữ ký). Hạn đóng dấu là 9h – 11h ngày 29/12/2017.

                  -  Sinh viên phải đủ 02 giầy  nhận xét của GVHD ( 01 giấy  phần kiến trúc, 01 giấy phần kỹ thuật)

    -   Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho Hội đồng sơ khảo.

 

 

HỘI ĐỒNG 2 

 

THỜI GIAN :    8h thứ 5 ngày 21/12/2017

 ĐỊA ĐIỂM :     TẠI PHÒNG 106H1

 

1. Cô Ngô Hà Thanh      -    Chủ tịch hội đồng

2. Thầy Lê Nam Phong    -   Thư ký hội đồng

3. Thầy Nguyễn Văn Đoàn

4. Thầy  Nguyễn Việt Tùng

5. Thầy Trần Quốc Việt

 

Số TT

MSSV

Họ và

Tên

lớp

GVHD

Tên Đề Tài

Kỹ thuật

Điểm

1

2154857

Vũ Anh

Tuấn

57KD5

 GV Ngô Hà Thanh

Khách sạn Nam cường - TP Nam Định

Nội thất

 

2

2243857

Bùi Thảo

Hương

57KD6

GV Nguyễn Văn Đoàn

Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Hòa bình

Nội thất

 

3

2079957

Trương Hải

Đăng

57KD5

 GV Ngô Hà Thanh

Ga Giáp bát - Hà nội

Nội thất

 

4

2066556

Trần Thanh

Thúy

56KD4

GV Nguyễn Việt Tùng

Trường học tái hòa nhập cho trẻ tự kỷ

Nội thất

 

5

2084155

Lưu Anh

Khoa

55KD3

GV Nguyễn Văn Đoàn

Trung tâm hành chính tỉnh Hải Dương

Nội thất

 

6

2230257

Phạm Văn

Tuấn

57KDF

 GV Ngô Hà Thanh

Bảo tàng  lịch  sử quân sự Việt Nam

Nội thất

 

7

2074557

Nguyễn Anh

Linh

57KD1

GV Nguyễn Văn Đoàn

Trường quốc tế liên cấp 1 +2

Nội thất

 

8

2149155

Nguyễn Xuan

Bắc

55KD4

GV Nguyễn Việt Tùng

Khách sạn nghỉ dưỡng Cửa Lò

Nội thất

 

9

2084155

Lưu Anh

Khoa

55KD3

GV Nguyễn Văn Đoàn

Trung tâm hành chính tỉnh Hải Dương

Nội thất

 

10

2017957

Nguyễn Chí

Hiếu

57KDF

 GV Ngô Hà Thanh

Làm lại Khách sạn Thắng Lợi

Nội thất

 

11

2104057

Nguyễn Văn

Vân

57KD5

GV Nguyễn Văn Đoàn

Khách sạn Sao đỏ

Nội thất

 

12

2124957

Lê Văn

Tùng

57KD5

GV Trần Quốc Việt

Câu lạc bộ thể thao mạo hiểm Phong Nha - Quảng Bình

Nội thất

 

13

2139555

Nguyễn Tiến

Phong

55KD6

GV Nguyễn Việt Tùng

Trung tâm hành chính tỉnh Hà Tĩnh

Nội thất

 

 

 

  Chú ý  :   -  Sinh viên sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì về phòng 401A1 để đóng dấu vào đồ án tốt nghiệp.

                  - Những bài  được phép của GVHD sửa bản vẽ ( sau khi chỉnh sửa phải xin đủ chữ ký). Hạn đóng dấu là 9h – 11h ngày 29/12/2017.

                  -  Sinh viên phải đủ 02 giầy  nhận xét của GVHD ( 01 giấy  phần kiến trúc, 01 giấy phần kỹ thuật)

    -   Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho Hội đồng sơ khảo.

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM SƠ KHẢO

(Ngành Kiến trúc)

                                                 

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm

1

Khối lượng thực hiện: Quy mô đồ án; Số bản vẽ đầy đủ; Chất lượng thể hiện

1,0

2

Nội dung thiết kế phần Kién trúc: Phân tích đề tài, khu đất xây dựng,…;

Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật công nghệ, môi trường, khác,…

6,0

3

Nội dung thiết kế phần Kỹ thuật: Đủ yêu cầu về nội dung, chất lượng,.. thiết kế phần kỹ thuật

1,0

 

4

Trình bày, báo cáo

1,0

 

 

5

Mô hình

1,0

 

 

Tổng cộng

10,0

 

 

Các đối tác

Kết nối