Home Tin tức Thông báo
ĐIỂM THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 NĂM HỌC 2017-2018

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/12/2017

Các bạn sinh viên có thắc mắc về điểm cần phản hồi trước 12h00 15/12/2017

Bảng điểm các lớp
60KD1
60KD2 20171_KI__331655_60KD2_.pdf
60KD3 20171_KI__331655_60KD3_.pdf
60KD4 20171_KI__331655_60KD4_.pdf
60KD5 20171_KI__331655_60KD5_.pdf
60KD6 20171_KI__331655_60KD6_.pdf
60KDE 20171_KI__331655_60KDE_.pdf
60KDF 20171_KI__331655_60KDF_.pdf
59QH1 20171_KI__331655_59QH1_.pdf
59QH2 20171_KI__331655_59QH2_.pdf

Còn 1 số lớp đang cập nhật...Các đối tác

Kết nối