Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH PHÂN CÔNG SINH VIÊN LÀM TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - BM KTDD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/1/2018

Kế hoạch cụ thể của đồ án xem file đính kèm: tạị đây


Tổng cộng: 83 sinh viênTT

MSSV

Họ và

tên

Lớp

GVHD

1

2062058

Nguyễn Việt

Cường

58KD3

Cô Đào Quỳnh Anh

2

2076458

Đặng Văn

Đông

58KD3

Cô Đào Quỳnh Anh

3

2065558

Trần Thị

58KD1

Cô Lê Hồng Vân

4

2116758

Nguyễn Thị

Thảo

58KD1

Cô Lê Hồng Vân

5

2109158

Trần Văn

Minh

58KD3

Cô Lê Hồng Vân

6

2090458

Phạm Ngọc

Mai

58KD6

Cô Lê Hồng Vân

7

2108358

Lương Thị

Dung

58KD1

Cô Ngô Hà Thanh

8

2172258

Nguyễn Thị Phương

Thảo

58KD6

Cô Ngô Hà Thanh

9

2072958

Giáp Văn

Hải

58KD1

Cô Ngô Hà Thanh

10

2095858

Vũ Văn

Hiệu

58KD1

Cô Ngô Hà Thanh

11

2118558

Nguyễn Quốc

Trưởng

58KD7

Cô Ngô Hà Thanh

12

2092958

Nguyễn Phước Quý

Hoàn

58KD2

Cô Nguyễn Thùy Dương

13

2081458

Nguyễn Văn

Thịnh

58KD3

Cô Nguyễn Thùy Dương

14

2077758

Ong Xuân

Trường

58KD7

Cô Nguyễn Thùy Dương

15

2059758

Phùng Thị

Hương

58KD2

Cô Vũ Hương Lan

16

2113058

Trần Văn

Tuấn

58KD4

Cô Vũ Hương Lan

17

2113758

Đỗ Quốc

Sơn

58KD8

Cô Vũ Hương Lan

18

2100058

Giang Thành

Công

58KD5

Thầy Bùi Ngọc Sơn

19

2074958

Đỗ Ngọc

Quý

58KD5

Thầy Bùi Ngọc Sơn

20

2074058

Giáp Thị

Chang

58KD8

Thầy Bùi Ngọc Sơn

21

2170458

Cao Xuân

Trường

58KD3

Thầy Đặng Việt Long

22

2098858

Nguyễn Trường

Tuân

58KD5

Thầy Đặng Việt Long

23

2098258

Nguyễn Hải

Yến

58KD8

Thầy Đặng Việt Long

24

2005158

Nguyễn Bích

Thủy

58KD8

Thầy Doãn Minh  Khôi

25

2007858

Trần Phương

Linh

58KD4

Thầy Doãn Minh Khôi

26

2196058

Trương Diệu

Ly

58KD5

Thầy Doãn Minh Khôi

27

2066558

Nguyễn Thị

Oanh

58KD6

Thầy Doãn Minh Khôi

28

2004658

Nguyễn Lâm

Khoa

58KDE

Thầy Doãn Minh Khôi

29

2013558

Vũ Thanh

Ngân

58KDE

Thầy Doãn Minh Khôi

30

2115658

Vũ Văn

Bảng

58KD4

Thầy Doãn Minh Khôi

31

2012457

Phan Anh

Dũng

58KD5

Thầy Doãn Minh Khôi

32

2121058

Nguyễn Văn

Đại

58KD4

Thầy Doãn Thế Trung

33

2169658

Bùi Tấn

Hùng

58KDF

Thầy Doãn Thế Trung

34

2080258

Vương Mạnh

Linh

58KD1

Thầy Doãn Thế Trung

35

2089558

Trần Trung

Hiếu

58KD6

Thầy Doãn Thế Trung

36

2070558

Bùi Quang

Cường

58KD7

Thầy Doãn Thế Trung

37

2103458

Hứa Đức

Đạt

58KD5

Thầy Hoàng Anh

38

2099758

Phạm Đức

Cảnh

58KD8

Thầy Hoàng Anh

39

2063058

Phạm Tiến

Tuấn

58KD8

Thầy Hoàng Anh

40

2114458

Tô Văn

Quang

58KD1

Thầy Hoàng Thúc Hào

41

2107258

Trần Thị

Thùy

58KD7

Thầy Hoàng Thúc Hào

42

2017758

Hoàng Mạnh

Khôi

58KDE

Thầy Hoàng Thúc Hào

43

2159658

Vũ Tuấn

Nghĩa

58KDE

Thầy Hoàng Thúc Hào

44

2116258

Đinh Thị

Hương

58KD2

Thầy Lý Quốc Sơn

45

2073458

Đàm Đức

Tuấn

58KD7

Thầy Nguyễn Đức Vinh

46

2112158

Phạm Văn

Tuyên

58KD7

Thầy Nguyễn Đức Vinh

47

2090558

Nguyễn Thị Minh

Phương

58KD8

Thầy Nguyễn Đức Vinh

48

2178758

Phùng Ngọc Hà

Ly

58KDE

Thầy Nguyễn Đức Vinh

49

2004858

Phạm Hồng

Ngọc

58KDE

Thầy Nguyễn Đức Vinh

50

2000958

Bùi Xuân

Thao

58KDE

Thầy Nguyễn Đức Vinh

51

2062858

Trần Văn

Nhân

58KD4

Thầy Nguyễn Minh Việt

52

2102958

Nguyễn Thị

Phượng

58KD4

Thầy Nguyễn Minh Việt

53

2121458

Nguyễn Văn

Cường

58KD8

Thầy Nguyễn Minh Việt

54

2068358

Hoàng Quốc

Duy

58KD8

Thầy Nguyễn Minh Việt

55

2091158

Nguyễn Xuân

Trường

58KD1

Thầy Nguyễn Quang Minh

56

2083058

Nguyễn Thị

58KD2

Thầy Nguyễn Quang Minh

57

2169258

Phạm Đình

Minh

58KD2

Thầy Nguyễn Quang Minh

58

2084858

Lê Thị

Hòa

58KD7

Thầy Nguyễn Quang Minh

59

2150258

Trần Ngọc

Huyền

58KDF

Thầy Nguyễn Quang Minh

60

2068758

Hà Minh

Công

58KD2

Thầy Nguyễn Văn Đoàn

61

2099458

Nguyễn Mạnh

Dũng

58KD2

Thầy Nguyễn Văn Đoàn

62

2195758

Vũ Phương

Linh

58KD3

Thầy Nguyễn Văn Đoàn

63

2091558

Trần Minh

Đức

58KD6

Thầy Nguyễn Văn Đoàn

64

2058258

Nguyễn Quang

Hòa

58KD7

Thầy Nguyễn Việt Huy

65

2108958

Nguyễn Xuân

Mạnh

58KD8

Thầy Nguyễn Việt Huy

66

2085858

Nguyễn Bá

Thức

58KD1

Thầy Nguyễn Việt Tùng

67

2093958

Nguyễn Xuân

Khoa

58KD5

Thầy Nguyễn Việt Tùng

68

2118858

Phạm Thị

Lương

58KD5

Thầy Nguyễn Việt Tùng

69

2000858

Chu Ngọc

Thành

58KD6

Thầy Nguyễn Việt Tùng

70

2100358

Nguyễn Thị

Ngọc

58KD1

Thầy Trần Minh Tùng

71

2184258

Nguyễn Thu

Vân

58KD2

Thầy Trần Minh Tùng

72

2106558

Hoàng Thọ

Dũng

58KD3

Thầy Trần Minh Tùng

73

2092658

Nguyễn Thị

Hồng

58KD3

Thầy Trần Minh Tùng

74

2093858

Đào Trọng

Nghĩa

58KD3

Thầy Trần Minh Tùng

75

2099658

Nguyễn Thu

Phương

58KD7

Thầy Trần Minh Tùng

76

2079358

Đoàn Thị

Hương

58KDF

Thầy Trần Minh Tùng

77

2104258

Vũ Việt

Tiến

58KD2

Thầy Trần Quốc Việt

78

2100858

Nguyễn Thị

Lan

58KD4

Thầy Trần Quốc Việt

79

2077358

Trần Đức

Lợi

58KD4

Thầy Trần Quốc Việt

80

2086858

Bùi Lê

Minh

58KD4

Thầy Trần Quốc Việt

81

2172058

Trần Đăng

Đạt

58KD7

Thầy Trần Quốc Việt

82

2114058

Vũ Ngọc

Lâm

58KD4

Thầy Trần Tuấn Anh

83

2077658

Dương Thị

Duyên

58KD8

Thầy Trần Tuấn Anh

84

2170058

Cao Bá

Giáp

58KD8

Thầy Trần Tuấn Anh


Kế hoạch cụ thể của đồ án xem file đính kèm: tại đây
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.Các đối tác

Kết nối