Home Tin tức Thông báo
LỊCH VÀ NỘI DUNG CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (KD58)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/1/2018


Tuần 24 (15/1/2018 - 20/1/2018): Sinh viên gặp Giáo viên hướng dẫn để kiểm tra tiến độ đợt 1 tại Bộ môn.
Nội dung cho điểm theo quy định của khoa như sau:
  + Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (đến các phòng có diện tích, số người sử dụng) - (5 điểm)
  + Bản đồ vị trí; Bản đồ hiện trạng (dạng file autocad, không dùng dạng ảnh vệ tinh) (2 điểm)
  + Các tài liệu liên quan khác (tiêu chuẩn quy phạm; tài liệu tham khảo) (3 điểm)

Bộ môn yêu cầu các thày cô tự kiểm tra sinh viên theo nhóm của mình và chuyển điểm về bộ môn muộn nhất là ngày thứ 4 (24/1/2018)

Mẫu phiếu chấm tiến độ đồ án tốt nghiệp: 20180117 - 58kd - Kiem tra tien do lan 1.pdf If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.Các đối tác

Kết nối