Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI ĐỒ ÁN LỚP NV18, NV19, NV20

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 22/1/2018

Lịch học lại đồ án kỳ 2
Năm học 2017 – 2018
Bao gồm các Đồ án 3 –> Đồ án 8 (cho sv khoa Kiến trúc và Quy hoạch); Đồ án kiến trúc (cho sv khoa Xây dựng)
Tuần 31 (Bắt đầu 5/3/2018) Sinh viên lên P401 nhà A1 để nhận nhiệm vụ và khu đất
Hướng dẫn học từ tuần 32 – tuần 37
Tuần 38 thể hiện
Nộp bài sáng thứ 7 tuần 38Các đối tác

Kết nối