Home Tin tức Thông báo
DANH SV LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP HỌC LẠI NV19

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/3/2018

STT MSSV HỌ VA  TÊN   GVHD THỜI GIAN HD
1 2029758 Nguyễn Thế  Hải 58KD1 Cô Lê Hồng Vân  8H30 SÁNG THỨ 5 PHÒNG 401A1
2 2194558 Nguyễn Thị  Huế  58KD6 Cô Lê Hồng Vân 
3 2092858 Bùi Việt  Hưng  58KD5 Cô Lê Hồng Vân 
4 2087758 Lê Thị  Hương  58KDE Cô Lê Hồng Vân 
5 2092558 Nguyễn Thị  Hương 58KD2 Cô Lê Hồng Vân 
6 2118758 Nguyễn Văn  Khanh 58KD4 Thầy Nguyễn Quang Minh  8H30 SÁNG THỨ 2PHÒNG 401A1
7 2010158 Trần Ngọc  Long  58KD3 Thầy Nguyễn Quang Minh 
8 2017158 Đồng văn  Khoa 58kd1 Thầy Nguyễn Quang Minh 
9 2033358 Hoàng Thành  Nhân  58KDE Thầy Nguyễn Quang Minh 
10 2198858 Trần Thị  Khuyên  58KD3 Thầy Nguyễn Quang Minh 
11 2006758 ĐÀm Dương Tuấn  Kiệt  58KDF Thầy Nguyễn Quang Minh 
12 2080658 Nguyễn Thị Thùy  Linh 58KDE Thầy Nguyễn Quang Minh 
13 2055858 Nguyễn Thúy Loan  58KD3 Thầy Lý Quốc Sơn 8H30 SÁNG THỨ 5 PHÒNG 401A1
14 2042856 Ngô Bảo  Long  56KD2 Thầy Lý Quốc Sơn
15 2030258 Vũ Hoàng  Long  58KD5 Thầy Lý Quốc Sơn
16 2221457 Đinh Phương Nam  57KD6 Thầy Lý Quốc Sơn
17 2208158 Nguyễn Hoàng  Phúc 58KD7 Thầy Lý Quốc Sơn
18 2148957 Lê Anh  Phương 57KDE Thầy Lý Quốc Sơn

Các bạn sinh viên đọc thêm Kế hoạch thực hiện đồ án tại đây
Kế hoạch ĐATH.pdf

Các bạn SV download nhiệm vụ thiết kế chi tiết tại đây Các đối tác

Kết nối