Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 KHOÁ 58

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 24/3/2018

1.    Thời gian:         8h30 sáng thứ 6 ngày 30/3/2018

 

2.    Địa điểm:          Phòng 401 & 402 Nhà A1

 

3.    Yêu cầu:           Sinh viên phải có mặt đầy đủ đúng giờ.

          Chuẩn bị đầy đủ các khối lượng.

 

4.     NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 :

 

Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án tốt nghiệp.

 

- Phần kiến trúc :  8.5 điểm

- Phần kỹ thuật :  1.5 điểm

 

Chú ý : Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến đồ án tốt nghiệp, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

 

                                                                        Hà nôi, ngày  23  tháng  3  năm 2018

                                                                              Bộ môn Kiến trúc Dân dụng

 

Các đối tác

Kết nối