Home Tin tức Thông báo
PHÂN CÔNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (2017-2018)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/4/2018

 
TT MÃ SV HỌ & TÊN  LỚP  GVHD
1 2120050 Nguyễn Đức  Trường  50KD1 Thầy Trần Tuấn Anh (5sv)       Đt 0936242332
2 2077157 Nguyễn Văn  Tùng  57KD3
3 2175358 Trần Văn  Hoàng  58KD4
4 2180658 Trịnh Văn  Đại  58KD8
5 2067558 Hoàng Việt  Chinh 58KD5
6 2114957 Vũ Quang  Vinh  57KD4 Cô Ngô Hà Thanh ( 4sv)         ĐT 094198074
7 2160958 Mai Thị  Quyên  58KD7
8 2184658 Nguyễn Văn  Sơn  58KD6
9 2116758 Nguyễn Thị  Thảo 58KD1
10 2019758 Chung Thị Thanh  Tâm  58KD2 Thầy Hoàng Anh (4SV)                 Đt 0904104509
11 2157055 Phan Chí  Thanh  55KD2
12 2169758 Cao Xuân  Quyết 58KDF
13 2130358 Vũ Thế  Diễn  58KDF
14 2060055 Phùng Anh  Tú  55KD2 Thầy Hoàng Thúc Hào (5SV)    Đt 0913553205
15 2035555 Đoàn Thị Thu  55KD2
16 2147255 Kha Ngọc  Sơn  55KD5
17 2117058 Vũ Văn Lương  58KD7
18 2125255 Trịnh Minh  Sơn  55KD6
19 2087858 Nguyễn Đức  Thành  58KD4 Thây Nguyễn Đức Vinh (3sv)   ĐT 0983536065
20 2062357 Nguyễn Đức  Mạnh  57KD4
21 2030957 Cồn Xuân  Trọng  57KD3
Chú ý : Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để hẹn lịch thông qua đồ án. 

CV-KehoachDATNdot4-2017-2018.pdf
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.