Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 1/7/2018

1. Thời gian: 9h sáng thứ 5 ngày 5/7/2018
2. Địa điểm: Phòng 401 & 402 Nhà A1
3. Yêu cầu: Sinh viên phải có mặt đầy đủ đúng giờ. Chuẩn bị đầy đủ các khối lượng.
4. NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 :
Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án tốt nghiệp.
- Phần kiến trúc : 8.5 điểm
- Phần kỹ thuật : 1.5 điểm
Chú ý : Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến đồ án tốt nghiệp, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.
Các đối tác

Kết nối