Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – K60

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 24/12/2019

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  THU

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – K60

THỜI GIAN: 9h30  – 10h30 sáng thứ 6 ngày 27/12/2019

ĐỊA ĐIỂM   :  P401 NHÀ A1

Chú ý:       Những sinh viên nộp muộn không thu bài.

Các đối tác

Kết nối