Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 2/1/2020

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 –

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019 - 2020Thời gian:     9h  thứ  6  ngày  10 / 01 / 2020

-  Địa điểm :     Phòng 401- Nhà A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3: 

Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án tốt nghiệp. 

- Phần kiến trúc :   8.5 điểm

- Phần kỹ thuật :    1.5 điểm 

 

Chú ý : Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến đồ án tốt nghiệp, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

   

       

                                                            


Hà nội, ngày  02   tháng  1  năm 2020 

                                                                                                                                                                 Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng       

Các đối tác

Kết nối