Home Tin tức Thông báo
Hội đồng Bảo vệ sơ khảo của Bộ môn Kiến trúc dân dụng cho Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/5/2020

Theo yêu cầu của Khoa KT&QH, cũng như theo TKB của các thầy cô, BM sẽ tổ chức:

Hội đồng Bảo vệ sơ khảo của Bộ môn Kiến trúc dân dụng cho Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020
- Thời gian: 13h30-17h30 chiều thứ 4, 13/05/2020
- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Kiến trúc dân dụng, P402 nhà A1, Trường ĐHXD
- Thành phần Hội đồng gồm:
1. PGS.TS. Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐ
2. ThS. Lê Anh Vũ - Thư ký HĐ
3. TS. Nguyễn Việt Huy - Thành viên
4. ThS. Hoàng Anh - Thành viên

Dự kiến bảo vệ chính thức sau đó 1 tuần.
Các đối tác

Kết nối