Home Tin tức Thông báo
LỊCH HOC LẠI ĐỒ ÁN KÌ 1 - NH 2018-2019

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 6/9/2018

ĐỒ ÁN 3 -> 8 HỌC LẠI:

Tuần 9  SV lên P401 nhà A1 để nhận Nhiệm vụ thiết kế và Khu đấtCác đối tác

Kết nối