Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 - TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (NH 2018-2019)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 18/10/2018

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 –

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

 

- Thời gian :     8h30 sáng thứ   3  ngày  23  /   10   /2018

-  Địa điểm :     Phòng 401- 402 Nhà A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2:

-  Phân tích đánh giá hiện trạng ( 2 điểm )

-  Phân tích ý tưởng thiết kế ( 3 điểm)

-  Tổng mặt bằng công trình ( 2 điểm)

-  Các mặt bằng công trình ( 3 điểm ) 

  

       2. ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT

 

           - Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan,  kiến trúc môi trường.

+ Phần nội thất thì giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc kiêm hướng dẫn phần nội thất.

+ Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật là cảnh quan, Kiến trúc môi trường xem thông tin cán bộ hướng dẫn ở khoa Kiến trúc và Quy hoạch.

 

 

                                                                        Hà nôi, ngày  18   tháng   10      năm 2018

                                                                              Bộ môn Kiến trúc Dân dụng

 

Các đối tác

Kết nối