Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 59KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 30/10/2018

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 1 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD
THỜI GIAN :  8h sáng thứ 4 ngày 31/10/2018
ĐỊA ĐiỂM :  Phòng 401A1
1. Thầy Doãn Minh Khôi 
2. Thầy Hoàng Anh
3. Thầy Nguyễn Minh Việt 
4. Thầy Lê Anh Vũ 
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2041659 Hoàng Minh Công 59KD1        
2 2062859 Nguyễn Mạnh Cương 59KD1        
3 2070959 Nguyễn Văn Thượng 59KD1        
4 2055859 Vương Tuấn Anh 59KD2        
5 2069859 Phạm Thị Liên 59KD6        
6 2043459 Nguyễn Thị Mỹ Linh 59KD6        
7 2128858 Nguyễn Ngọc Anh 58KDF        
8 2120158 Đỗ Thị Tuyết Ngân 58KDF        
9 2052759 Nguyễn Anh Minh 59KDF        
10 2075559 Trần Văn Thiên 59KD1        
11 2072459 Nguyễn Thị Chi 59KD2        
12 2074059 Trần Ngọc Doanh 59KD3        
13 2077959 Nguyễn Viết Hải 59KD3        
14 2074559 Trần Quang Huy 59KD3        
15 2069959 Vũ Khắc Khang 59KD3        
16 2049159 Phạm Thị Hiên 59KD5        
17 2046759 Ngô Vũ Hải Hưng 59KD5        
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 2 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD
THỜI GIAN :  13h chiều thứ 4 ngày 31/10/2018
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Doãn Thế Trung
2. Cô Nguyễn Tuyết Nga
3. Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp
4. Thầy Lê Nam Phong
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2078359 Nguyễn Ngọc Tuấn 59KD6        
2 2054459 Nguyễn Quang Phúc 59KD1        
3 2008659 Trần Nhật Linh 59KD1        
4 2049759 Nguyễn Quốc Anh 59KD4        
5 2043559 Trần Văn Quang 59KD5        
6 2065459 Nguyễn Xuân Chiến 59KD6        
7 2076759 Trần Công Danh 59KD6        
8 2068059 Đỗ Viết Phong 59KD5        
9 2074359 Nguyễn Trung Hiếu 59KDF        
10 2083459 Phạm Thái Hưng 59KDF        
11 2062959 Nguyễn Anh Phương 59KD1        
12 2057859 Lưu Văn Chiến 59KD4        
13 2062659 Đặng Xuân Phương 59KD2        
14 2071359 Nguyễn Tiến Dũng 59KD2        
15 2067659 Nguyễn Quang Nguyên 59KD3        
16 2043159 Trần Đức Anh 59KD4        
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  3  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD
THỜI GIAN :  8h sáng thứ 3 ngày 30/10/2018
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Trần Minh Tùng
2. Cô Lê Hồng Vân
3. Thầy Nguyễn Việt Tùng
4. Thầy Phan Tiến Hậu
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2081759 Vũ Thị Thùy 59KD2        
2 2053259 Nguyễn Kim Hoàng 59KD2        
3 2046559 Nguyễn Thành Đạt 59KD4        
4 2038659 Nguyễn Việt Anh 59KD6        
5 2046359 Nguyễn Thị Hằng Nga 59KD3        
6 2131859 Nguyễn Văn Cường 59KD6        
7 2067458 Nguyễn Đức Anh 58KD4        
8 2072059 Trần Trọng Mỹ 59KD1        
9 2073859 Lâm Quốc Đạt 59KD4        
10 2042759 Nguyễn Anh Hào 59KD5        
11 2045359 Ngô Thu 59KD6        
12 2025359 Đặng Quang Kình 59KD6        
13 2024359 Vũ Thu Thủy 59KD6        
14 2033159 Triệu Việt Khánh 59KDE        
15 2095159 Nguyễn Thu Phương 59KDF        
16 2096259 Lê Phương 59KDF        
17 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2        
18 2048359 Nguyễn Văn Linh 59KD5        
19 2066759 Hoàng Hải Minh 59KD5        
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  4  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD
THỜI GIAN :  13h Chiều thứ 5 ngày 1/11/2018
ĐỊA ĐIỂM :  Phòng 401A1
1. Cô Ngô Hà Thanh
2. Thầy Đặng Việt Long
3. Thầy Bùi Ngọc Sơn
4. Thầy Hoàng Nguyên Tùng
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2067859 Trần Duy Cương 59KD1        
2 2069659 Nguyễn Xuân Tiến 59KD4        
3 2023559 Nguyễn Trang Anh 59KD1        
4 2038459 Kiều Mạnh Toàn 59KD2        
5 2067459 Nguyễn Anh Tuấn 59KD2        
6 2007659 Trần Phương Anh 59KD1        
7 2044459 Đỗ Xuân Nam 59KD4        
8 2077059 Trần Đức Toàn 59KD1        
9 2071059 Đinh Văn Dương 59KD1        
10 2057659 Đặng Thị Vân 59KD2        
11 2049459 Hoàng Thị Vân Anh 59KD3        
12 2078559 Nguyễn Thu Hường 59KD4        
13 2065559 Bùi Thu Huyền 59KD4        
14 2054559 Nguyễn Văn Tiến 59KD1        
15 2063559 Trần Hoàng Kim 59KD4        
16 2064559 Trần Thị Lan Anh 59KD5        
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  5 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD
THỜI GIAN : 8h sáng thứ 7  ngày 3/11/2018
ĐỊA ĐIỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Hoàng Thúc Hào 
2. Thầy Lý Quốc Sơn
3. Cô Đào Quỳnh Anh
4. Thầy Nguyễn Việt Huy
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2        
2 2039059 Hoàng Thế Anh 59KD2        
3 2051759 Nguyễn Văn Khiêm 59KD5        
4 2070059 Lê Thanh Tuấn 59KD5        
5 2068559 Phạm Văn Khiêm 59KD5        
6 2022759 Phạm Thái Dương 59KDF        
7 2026359 Hoàng Quốc Việt 59KDE        
8 2043559 Trần Văn Quang 59KD5        
9 2065459 Nguyễn Xuân Chiến 59KD6        
10 2076759 Trần Công Danh 59KD6        
11 2068059 Đỗ Viết Phong 59KD5        
12 2074359 Nguyễn Trung Hiếu 59KDF        
13 2083459 Phạm Thái Hưng 59KDF        
14 2079559 Nguyễn Tuấn Anh 59KD5        
15 2053359 Nguyễn Danh Bình 59KD5        
16 2073959 Nguyễn Văn Hải 59KD6        
17 2056959 Trần Văn Tùng 59KD6        
18 2044759 Đỗ Minh Tuấn 59KD6        
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  6 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD
THỜI GIAN :  8h sáng thứ 5  ngày 1/11/2018
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Nguyễn Đức Vinh
2. Thầy Nguyễn Văn Đoàn
3. Thầy Trần Tuấn Anh
4. Cô Vũ Hương Lan
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2073659 Vũ Văn Hai 59KD1        
2 2056259 Lương Thị Thanh Hoài 59KD5        
3 2066359 Vũ Trần Khải 59KD5        
4 2074759 Phạm Huy Hiếu 59KD1        
5 2041759 Trần Bảo Việt 59KD3        
6 2054059 Nguyễn Hồng Phúc 59KD4        
7 2048959 Vũ Đình Tiến 59KD2        
8 2074259 Vũ Bảo Sơn 59KD4        
9 2023959 Đỗ Hữu  Mạnh 59KDE        
10 2030559 Đỗ Tiên Hoàng 59KDF        
11 2032059 Phạm Thu Trang 59KDF        
12 2069259 Đinh Văn Trường 59KD3        
13 2069159 Mai Viết Toán 59KD5        
14 2067559 Vũ Quang Trung 59KD5        
15 2044959 Hà Minh Phương 59KD2        
16 2055759 Nguyễn Thanh Tùng 59KDF        
17 2070559 Đinh Tiến Đạt 59KDF        
18 2038959 Phạm Ngọc Sơn 59KD1        
19 2055559 Phạm Tiến Thành 59KD1        
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 7   CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 59KD


THỜI GIAN :  13h chiều thứ 6 ngày 2/11/2018
ĐỊA ĐIỂM : Phòng 401A1
1. Thầy Nguyễn Quang Minh
2. Thầy Thầy Trần Quốc Việt 
3. Cô Nguyễn Thùy Dương
STT MSSV Họ    Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2070659 Đặng Thị Thanh 59KD4        
2 2001959 Nguyễn Ngọc Quỳnh 59KD5        
3 2048459 Nguyễn Văn Lãm 59KD1        
4 2062459 Đỗ Trung Tiến 59KD4        
5 2116259 Trần Thị Khánh Ly 59KD6        
6 2034559 Lê Hải Sơn 59KDE        
7 2055359 Đoàn Thanh Tùng 59KDE        
8 2113659 Nguyễn Trọng Hiếu 59KD6        
9 2055159 Vũ Thị Khuyên 59KD1        
10 2078259 Nguyễn Văn 59KD5        
11 2073159 Vũ Thị Thu 59KD5        
12 2047659 Hà Phương Linh 59KD3        
13 2058959 Phan Huy Nam 59KD3        
14 2050359 Vũ Văn Tân 59KD5        
15 2054359 Nghiêm Viết Thái 59KD5        
16 2063359 Lê Hồng Quân 59KD3        
17 2064859 Lại Viết Tài 59KD3        
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
Các đối tác

Kết nối