Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC SV THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI BM KTDD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/1/2021

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG THÔNG BÁO TỚI TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN ĐANG THỰC TẬP ĐỢT 2 PHẢI GỬI TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY MÌNH ĐANG THỰC TẬP VỀ BỘ MÔN.
HẠN CUỐI 15H NGÀY 14/1/2021.
Email của Bộ môn: bm.ktdd@nuce.edu.vn

Các đối tác

Kết nối