Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH NỘP ĐỒ ÁN KTDD 3 VÀ KTDD 7

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 22/3/2021

Trên cơ sở tạo thuận lợi cho SV sau khi đi học tập trung trở lại và tránh xáo động TKB, gây ảnh hưởng đến các môn học khác, Bộ môn Kiến trúc dân dụng thông báo lịch nộp các Đồ án như sau:

 1. Đồ án Kiến trúc dân dụng 3: các lớp 64KD1-5, 64KDF
- Thời gian: 14h00-16h00, chiều thứ hai, 29/03/2021
- Địa điểm: VP BM KTDD, P402, nhà A1, Trường ĐHXD

 2. Đồ án Kiến trúc dân dụng 7: các lớp 63KD1-6, 63KDE, 63KDF
- Thời gian: 9h00-11h00, sáng thứ hai, 29/03/2021
- Địa điểm: VP BM KTDD, P402, nhà A1, Trường ĐHXD
Các đối tác

Kết nối