Home Tin tức Thông báo
Phân công GVHD và Nội dung đề đồ án tổng hợp cho Lớp NV21

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/3/2021

 

Kế hoạch thực hiện Đồ án tổng hợp lớp hoc lại LOPNV21. học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

            1. Tên học phần: Đồ án tổng hợp

            2. Số tín chỉ: 3

            3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc, Quy hoạch.

            4. Phân bổ thời gian:           

- Tuần 30(15/3/2021) và 31(22/3/2021): Các bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn; Sinh viên nhận đồ án và tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế.

- Tuần 32(29/4/ 2021)  đến 37 (3/5/2021): Sinh viên thực hiện đồ án;

- Tuần 38 (10/5/2021) và Tuần 39(17/5 /2021): Sinh viên thể hiện đồ án (02 tuần), nộp và bảo vệ đồ án (thời gian chính xác sẽ thông báo sau)

 

Nhiệm vụ thiết kế và khu đất: Download tại đây

 

         DANH SÁCH PHÂN CÔNG 

STT

Mã SV

Họ & tên 

Lớp 

GVHD

Gmail 

1

2132558

Nguyễn Tuấn Anh

58KD8

Ths. KTS. Đặng Việt Long 

ĐT : 0912268797 

longdv@nuce.edu.vn

2

2006261

Ngô Hoàng Dũng

61KD5

3

2006561

Nguyễn Đức Dũng

61KD2

4

2007661

Tạ Văn Duy

61KD1

5

2008661

Nguyễn Đức Đô

61KD2

Ths. KTS.Đào Quỳnh Anh   

ĐT : 0904202015

anhdq@nuce.edu.vn

6

2001859

Lê Anh Hùng 

59KD1

7

2010861

Nguyễn Mạnh Hà

61KD5

8

2018860

Nguyễn Thế Đông

60KD1

Ths. KTS.Lê Hồng Vân      

ĐT : 0912560571

vanlth@nuce.edu.vn

9

2017260

Phùng Thị Huyền 

60KD5

10

2015361

Nguyễn Việt Hưng 

61KD2

11

2011061

Trần Quang Hà 

61KD2

TS. KTS.Lê Nam Phong     

ĐT : 0868665488

phongln@nuce.edu.vn

12

2011561

Nguyễn Duy Hải

61KD1

13

2012361

Đinh Quang Hiệp

61KD2

14

2041260

Đặng Quỳnh Anh 

60KD6

Ths. KTS.Ngô Hà Thanh    

ĐT : 0904198074

thanhnth@nuce.edu.vn

15

2025454

Trịnh Hữu Công 

54KD6

16

2005461

Đỗ Văn Cường 

61KD2

17

2000158

Nguyễn Quốc Trung

58KD1

18

2010560

Bùi Vân Anh 

60KDE

TS.  KTS.Nguyễn Việt Huy  

ĐT : 0962738804

huynv@nuce.edu.vn

19

2128858

Nguyễn ngọc Anh 

58KDF

20

2046758

Nguyễn Quang Hiệp

58KDF

21

2113659

Nguyễn Trọng Hiếu

59KD6

 


Các đối tác

Kết nối