Home Tin tức Thông báo
THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC NỘP SẢN PHẨM CHUẨN BỊ BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 1/7/2021

Để đơn giản hóa và thuận tiện hơn cho việc quản lý, BM KTDD quyết định THAY ĐỔI phương thức nộp các sản phẩm chuẩn bị Bảo vệ sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021 như sau:
SV KHÔNG GỬI 3 EMAIL (theo như thông báo cũ ngày 26/06/2021) mà chỉ cần ĐIỀN FORM và TẢI FILE LÊN theo đường link sau:
https://forms.gle/uw91EQUmSGyRdn9z8
SV cần chuẩn bị trước 2 file:
1. Bản vẽ A0: Toàn bộ bản vẽ A0 + ảnh chụp mô hình từ 4 hướng của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader (.pdf), dung lượng < 100MB.
2. Thuyết minh A3: Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 + toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án (từ A0) + ảnh chụp mô hình từ 4 hướng dưới dạng 01 file Acrobat Reader (.pdf), dung lượng < 10MB.
SV chú ý số Hội đồng của mình để điền đúng và tạo thuận lợi cho việc quản lý các sản phẩm.
Trong quá trình nộp, nếu có thắc mắc hoặc sai sót, xin liên hệ ngay với GVHD.
No photo description available.May be an image of text that says 'Quy hoạch Phòng 05/7/2021 ம: 2638882217 ĐỒNG DANHSÁCH HỘI ĐÔNG sơ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT NĂM 2020- Doãn hếTrung- Chủ PGS.TS.KTS. Nguyá»n đồng Họvà Tên Lớp Trọng 2015060 2046760 Khôi 60KD5 Thu Trang Tênđềtài NguyánĐức 60KD6 Cung hiếu Định Hưng TĐ1 TĐ2 riên Đ3 ĐIỀMGHE thuật GHI Ktrúc KThuật NT 7,5 khu ThịHoàng Hải THƯ NOURI 61KD4 Minh ỘIĐÒNG NT đoàn- Nguyễn Quang T.Tâm chăm sóc lịch chợ Sắt Xuân Phòng khỏe 8,5 NT'May be an image of text that says 'Khoa Kiến rúc àQuy hoạch Kiến dụng điểm 8h30 Phòng 109.H1 ĐỒNG2 :8465783689 SÁCH HỘI ĐỒNG sơ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT NĂM 2020-2021 t»ch iÄồ»“ng Họvà Tên Lớp GVHD 2037061 Nguyễn Trung 2007361 ĐIỀM Duy Kythuật Trung GVHD KThuật CHỨ trang ViTh» 2011461 8,5 61KD5 8,5 Nguyễ»…n Công 8,5 Hải CQ TS.KTS. 61KDF sáng 2027961 Trung hạmMai co Phương 8,5 Đàm ỘIĐÒNG 9 viên kh CQ thực cảnh kếthợp anh nghiẹp công NT 8,5 nông 8 CHỦ'No photo description available.No photo description available.No photo description available.
Các đối tác

Kết nối