Home Tin tức Thông báo
NỘP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 62KD THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 16/9/2021

Đây là link để nộp các sản phẩm chuẩn bị cho Bảo vệ Đồ án tổng hợp Khóa 62KD, HK1, năm học 2021-2022 tại BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG: https://forms.gle/8XpgePw2634U9iZH7
Chú ý:
- SV nộp bài online trước 13h00, thứ hai, ngày 20/09/2021
- SV nộp bài từ 13h00 ngày 20/09/2021 đến 13h00 ngày 22/09/2021 sẽ bị trừ điểm nộp muộn tùy theo thời điểm nộp bài được ghi nhận trên hệ thống
- SV nộp bài sau 13h00 ngày 22/09/2021 hoặc không nộp bài sẽ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN kết quả bảo vệ
- Nếu nhầm lẫn thông tin hoặc file sản phẩm upload, SV có thể nộp lại lần 2, 3+... (chú ý nêu lý do phải nộp lại). BM sẽ tính lần nộp bài cuối cùng
- Bảo vệ online: 13h00, thứ tư, ngày 22/09/2021, địa chỉ theo danh sách HĐ
Sản phẩm đồ án:
- SV thể hiện ≤ 10 bản vẽ khổ A1 (nằm ngang, không kể bìa) và có thể in ra A3 (khuyến khích sử dụng các phần mềm chuyên về dàn trang để file có dung lượng nhỏ nhưng đảm bảo chất lượng hình ảnh)
- Toàn bộ bản vẽ được gộp vào 01 file pdf (có dung lượng < 25 MB) để nộp và bảo vệ trên file này (không sử dụng file Power Point, AutoCAD... để bảo vệ)
Định dạng tên file:
HD* - TÊN VIẾT TẮT CỦA GVHD - HỌ TÊN SV VIẾT IN HOA KHÔNG DẤU - LỚP - MSSV - SỐ ĐT.pdf
(Ví dụ: HD1 - DTT - NGUYEN VAN TOAN - 62KD8 - 234061 - 0903123456.pdf) SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG (07 HỘI ĐỒNG): No photo description available.May be an image of text that says 'KHOA MÃN TRÚC DÂN 13h00 điểm ngày 22/9/2021 ID: DANHSÁCH HỘI ĐÔNG ĐÔ ÁN TÔNG HỢP NĂM 2021-2022 1.ThS. Đặng Việt ThS. GS.T ThS. Chủ tịch ĐVL LQS DMK ăMnh Khôi hương Ngọc Giang Hậu Trường 2012462 Đinh Phạm 2028962 MONEKHAM Đinh GV1 Đặng Đặng ĐIỂM GV2 GV3 GV4 ong TB GHI CHỨ Đặng Long Phiêu SULIWA Hưng Phùng Thanh Long Lý Quốc H B Quôc H Nguyễ…n Quang Trương Tiến Dũng Khôi Hoàng Bích 2023862 Mạnh đường 62KDE Doãn Minh Khôi phải trướ›c 13h00 ản 20/09/2021 o nhất fil PDF dung lượng'
No photo description available. No photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of text that says 'KHOA HOẠCH TRÚC DÂN Thời gian 13h00 ngày 22/9/2021 I: DANHSÁCH HỘI ĐÔNG ĐÔ ÁN TÔNG HỢP NĂM 2021-2022 HỘI ThS. Nguyễn Minh ThS. Ngọc Huyền ThS. Hoàng Thúc Hào Quỳnh Anh NMV CNH Chủ t»ch ĐQA Hồng Nhung 2028462 Nguyán 2038562 Hoàng Thanh Ngọc Trọng GVHD Tùng 62KD4 62KD4 GV1 ĐIỂM GV2 GV3 GV4 Huyên Ngọc Huyền GHI CHÚ TB Thắng Văn Hoàng Thúc ThS. Hoàng Thúc Hoàng Thúc 200862 62KDE 62KD4 Nguyến Minh Thế Nguyền Thế Hồ»“ng Anh Đào 2033562 được Bá» Thành đường ThS. Quỳnh 13h00 20/09/2021 duy nhất 1file PDF dung lượng'...Các đối tác

Kết nối