Home Tin tức Thông báo
LỊCH KẾT THÚC VÀ NỘP CÁC ĐỒ ÁN BLOCK 2- HK1 2021-2022

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/10/2021


1. 07h00 ngày thứ hai, 25/10/2021 (tuần 18):
 - Đồ án KTDD 6 các lớp 64KD1-5, 64KDF
 - Đồ án KTDD 8 các lớp 63KD1-6
 - Đồ án Kiến trúc 3 lớp 64KDEC
 - Đồ án Kiến trúc 2 các lớp 65KDNC, 65KDNTC

 2. 07h00 ngày thứ hai, 01/11/2021 (tuần 19):
 - Đồ án Kiến trúc 3 lớp 64KDNC

SV nộp bài vào đường link sẽ được BM KTDD cung cấp trực tiếp qua email của SV. Sau khi nộp bài, SV sẽ nhận được email xác nhận (đây là minh chứng cho việc nộp bài thành công).
Hôm nay là ngày bắt đầu tuần 16, đề nghị các bạn SV tự chủ động thời gian và cách thức thể hiện đồ án để có thể nộp đúng thời hạn.
Các đồ án nộp muộn sẽ bị xử lý trừ điểm (nhưng không quá 01 tuần so với thời hạn trên).
Các đối tác

Kết nối