Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 13/1/2022

[]
1. Buổi kiểm tra tiến độ sẽ bắt đầu vào lúc 13h30 ngày 14/01/2022 tại phòng học Zoom Meeting 203.H1 (ID: 8195212589).
2. Sau khi đăng nhập, SV join vào các BreakOuts Room tương ứng theo tên GV kiểm tra tiến độ lần 3 được phân công.
3. SV xem tên GV kiếm tra tiến độ lần 3 kèm theo thông báo này.
4. Nội dung kiểm tra bao gồm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án (gồm cả phần kiến trúc và phần kỹ thuật).
5. Sinh viên bắt buộc phải nộp sản phẩm online trước khi kiểm tra tiến độ muộn nhất là 12h00 ngày thứ sáu, 14/01/2022.
6. Link nộp các sản phẩm đồ án của sinh viên: https://forms.gle/VHfKPLkhM3eDGWbt5
No photo description available.
Các đối tác

Kết nối