Home Tin tức Thông báo
Kế hoạch của Lớp dạy bù cho môn Kiến trúc 1 của block1 học kỳ 2 năm học 2021-2022

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 18/3/2022

Bộ môn Kiến trúc dân dụng xin thông báo kế hoạch của Lớp dạy bù cho môn Kiến trúc 1 của block1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (các lớp 65XD1-13, 65XE1-3)

Mục đích: Dạy bù phần kiến thức mà một số SV chưa học do đã phải cách ly y tế trong thời gian những tuần đi học trực tiếp tại trường.

Hình thức: Dạy và học online với 2 lớp song song để đảm bảo sinh viên không bị trùng giờ

Lịch học cụ thể:

LOPDBT5: Tiết 4-5-6 các ngày 19 và 26 tháng 3 tại phòng 101.H0. GV: Phan Tiến Hậu (haupt@nuce.edu.vn)

LOPDBT4: Tiết 13-14-15 các ngày 19 và 26 tháng 3 tại phòng 105.H0. GV: Hoàng Nguyên Tùng (tunghn@nuce.edu.vn)

Các đối tác

Kết nối