Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 ( NĂM HỌC 2018 – 2019)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 9/11/2018

1.     Thời gian:        8h30 sáng thứ 6 ngày  16/11/2018

 

2.     Địa điểm:         Phòng 401 & 402 Nhà A1

 

3.     Yêu cầu:          Sinh viên phải có mặt đầy đủ đúng giờ.

          Chuẩn bị đầy đủ các khối lượng.

 

4.      NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 :

 

Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án tốt nghiệp.

 

- Phần kiến trúc :   8.5 điểm

- Phần kỹ thuật :   1.5 điểm

 

Chú ý : Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến đồ án tốt nghiệp, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

 

                                                                        Hà nôi, ngày  9  tháng  11  năm 2018

                                                                              Bộ môn Kiến trúc Dân dụng 

Các đối tác

Kết nối