Home Tin tức Thông báo
LAYOUT TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 10/6/2020

1. Để chuẩn bị cho Triển lãm Đồ án tốt nghiệp Đợt 3 năm học 2019-2020, Khoa KT&QH cùng BM KTDD yêu cầu các SV tóm tắt đồ án của mình vào 01 tờ đứng khổ 80x100cm.
2. SV tự in trên giấy đề can và chuyển về Khoa trước 15h00 ngày 14/06/2020
3. File (được chuyển thành pdf, được làm nhẹ < 25MB) gửi vào mail của BM KTDD bm.ktdd@nuce.edu.vn (attach file trực tiếp, không gửi link drive) trước 15h00 ngày 14/06/2020
4. Layout được lấy theo link: https://drive.google.com/open?id=1rWgYu7HkukBdGojm8rKwRj3KV3YP6Mca

--
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
Department of Civil Architecture
Address: Room 402, A1 Bldg, 55 Giai Phong Road; Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
Telephone: +84 24 3869 7047
Email: bm.ktdd@nuce.edu.vn
Các đối tác

Kết nối