Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH GIÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019-2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 6/10/2020 

Phân bổ thời gian và nội dung thực hiện ĐATN:

-   Tuần 7 (5/10/2020):

     + Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và giao ĐATN đợt 1 (theo danh sách của Phòng Đào tạo).

     + Các bộ môn phân công GVHD, thông báo kế hoạch và phát mẫu Phiếu theo dõi, hướng dẫn ĐATN cho SV.

-   Tuần 8 (12/10/2020): SV làm việc với GVHD, lập NVTK.

-   Tuần 9(18/11/2020): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM. Bộ môn thống nhất tên đề tài, đánh giá và cho điểm Đtđ1 (theo mẫu Phiếu chung). Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất.

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

Tuần 10 (26/10/2020) đến 12(9/11/2020): SV tiếp tục làm việc với GVHD.

- Tuần 12 (9/11/2020): Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM. Bộ môn đánh giá và cho điểm Đtđ2 (theo mẫu Phiếu chung), phân bổ nội dung phần kỹ thuật theo tỷ lệ quy định. Nội dung kiểm tra gồm:

+ Phân tích đánh giá hiện trạng

+ Phân tích ý tưởng thiết kế / quy hoạch

+ Tổng mặt bằng công trình ; Các mặt bằng công trình (với ngành Kiến trúc)

+ Các giải pháp Quy hoạch, Thiết kế đô thị chủ đạo: Định hướng phát triển không gian, Quy hoạch sử dụng đất... (với ngành Quy hoạch).

-   Tuần 13(16/11/2020) đến 15 (30/11/2020): SV tiếp tục làm việc với GVHD.

-   Tuần 16 (7/12/2020): Kiểm tra tiến độ đợt 3 tại BM. Bộ môn đánh giá và cho điểm Đtđ3 (theo mẫu Phiếu chung). Nội dung kiểm tra gồm:

+ Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc / Quy hoạch và Phần Kỹ thuật.

-   Tuần 17 (14/12/2020) đến 21 (11/01/2021): SV thể hiện ĐATN

-    Bảo vệ sơ khảo: Tuần 22(từ 18/ 01/ 2021 đến 23/1/2021)

-    Bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Tuần 23( từ 25/01/2021 đến 30/1/2021)

Các đối tác

Kết nối