Home Giới thiệu bộ môn
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/9/2017

TS. KTS Trần Minh Tùng - Trưởng bộ môn
 Email: tungtm@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2000, ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững, năm 2006, ĐH Kiến trúc Hà Nội - ĐH Kiến trúc Toulouse (Pháp)
- Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Địa lý và quy hoạch, năm 2014, ĐH Toulouse 2 Jean-Jaures (Pháp)

TS. KTS Hoàng Nguyên Tùng - Phó trưởng bộ môn
Email: tunghn@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2005, ĐH Tổng hợp Kiến trúc - Xây dựng, Saint Petersburg, LB Nga
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành thiết kế nhà ở và công trình công cộng, năm 2007, ĐH Kiến trúc Moscow, LB Nga
- Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành nhà ở thấp tầng, năm 2010, ĐH Kiến trúc Moscow, LB Nga
 GS. TS. KTS Doãn Minh Khôi
 Email: khoidm@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 1978, ĐH Xây dựng
- Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 1994, ĐH Kiến trúc Matxcova (CHLB Nga)
  GVC. ThS. KTS Doãn Thế Trung
 Email: trungdt@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 1990, ĐH Xây Dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hình thái học đô thị, năm 2003, ĐH Tổng hợp Laval (Canada)


ThS. KTS Hoàng Thúc Hào
Email: haoht@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 1992, ĐH Xây Dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan, năm 2002, Đại học Bách khoa Torino (Ý)

 ThS. KTS Lê Thị Hồng Vân
 Email: vanlth@huce.edu.vn

 - Tốt nghiệp KTS, năm 1992, ĐH Xây Dựng
 - Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 1998, ĐH Xây Dựng

 ThS. KTS Ngô Thị Hà Thanh
 Email: thanhnth@huce.edu.vn

 - Tốt nghiệp KTS, năm 1996, ĐH Xây dựng
 - Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2000, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Phạm Thị Mỹ Lan
Email: lanptm@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 1996, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2000, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Đặng Việt Long
Email: longdv@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 1999, ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan, năm 2002, Đại học Bách khoa Torino (Ý)

PGS. TS. KTS Nguyễn Quang Minh
Email: minhnq@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2000, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2004, ĐH Xây dựng
- Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kiến trúc sinh thái và phát triển đô thị bền vững, năm 2010, ĐH Tổng hợp Bauhaus Weimar (CHLB Đức)
- Thực tập khoa học về Kiến trúc tiết kiệm năng lượng, năm 2014, tại Viện Nhà ở thụ động Darmstadt (CHLB Đức)

ThS. KTS Nguyễn Đức Vinh
Email: vinhnd@huce.edu.vn

 - Tốt nghiệp KTS, năm 1999, ĐH Kiến trúc Hà Nội
 - Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2003, ĐH Kiến trúc Hà Nội

ThS. KTS Lý Quốc Sơn
 Email: sonlq@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2001, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2006, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Vũ Thị Hương Lan
 Email: lanvth@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2002, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2007, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Nguyễn Thùy Dương
Email: duongnt@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2002, ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2007, ĐH Xây dựng

TS. KTS Nguyễn Việt Huy
Email: huyvn@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2002, ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Phân tích đô thị (DPEA), năm 2004, ĐH Paris Lavillette (Pháp)
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quy hoạch đô thị (DEA), năm 2006, ĐH Paris Sorbonne (Pháp)
- Tốt nghiệp KTS DPLG, năm 2007, ĐH Paris Lavillette (Pháp)
- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch đô thị và nông thôn, năm 2013, ĐH Paris Pantheon (Pháp)

TS. KTS Lê Nam Phong
Email: lenamphong.vn@gmail.com

- Tốt nghiệp KTS, năm 2001, ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế đô thị, năm 2011, Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc  
- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế đô thị, năm 2016, Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc

ThS. KTS Trần Quốc Việt
Email: viettq@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2006, Học viện Kiến trúc và Nghệ thuật RAAI, LB Nga
- Tốt nghiệp Thạc sỹ, năm 2008, Học viện Kiến trúc và Nghệ thuật RAAI, LB Nga

ThS. KTS Trần Tuấn Anh
Email: anhtt1@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2005, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc và Di sản, năm 2008, ĐH Paris Belleville (CH Pháp)

ThS. KTS Nguyễn Việt Tùng
Email: tungnv@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2006, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2008, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Nguyễn Hoàng Hiệp
Email: hiepnh@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2006, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2008, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Đào Quỳnh Anh
Email: anhdq@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2006, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2008, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Nguyễn Minh Việt
Email: vietnm@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2008, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2012, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Bùi Ngọc Sơn
 Email: sonbn2@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2010, ĐH Xây dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2012, ĐH Xây dựng

ThS. KTS Phan Tiến Hậu
Email: haupt@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS, năm 2011, ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững, năm 2013, ĐH Kiến trúc Hà Nội - ĐH Kiến trúc Toulouse (Pháp)

ThS. KTS Lê Anh Vũ
Email: vula@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS năm 2011, ĐH Xây Dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng và Quản lý , năm 2015, ĐH Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University)


ThS. KTS Chu Ngọc Huyền
Email: huyencn@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp KTS năm 2014, ĐH Xây Dựng
- Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc, năm 2017, ĐH Bách khoa Milano, Italia

Cử nhân Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thưởng - Thư ký bộ môn
Email: thuongnt@huce.edu.vn

- Tốt nghiệp Cử nhân Ngoại ngữ, năm 2007, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội


Các đối tác

Kết nối