Home Tin tức Thông tin chuyên môn
NHIỆM VỤ THIẾT KÊ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 4 (K62)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 6/4/2019

Nhiệm vụ thiết kế: TMT - NhiemvudoanKTDD4.62KD - 2019.04.03.pdf
Download khu đất: https://drive.google.com/file/d/1zV0Ss3enhEOKUrpv_LfXc1Uobs5thqRz/view?usp=sharing

or download Adobe PDF Reader to view the file.Các đối tác

Kết nối