Home Tin tức Thông tin chuyên môn
ĐỀ ĐỒ ÁN CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/5/2019

SV xem lịch và danh sách phân công Gvhd tại Vp Bộ môn KTDD P402A2
SV tải nhiệm vụ thiết kế và khu đất tại link sau đây:
https://drive.google.com/drive/folders/1T_8LmmhUeYF75-Mmw-bzijrGoIsJaDdY?usp=sharing


Các đối tác

Kết nối