Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 ( 2019-2020)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/11/2019

DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 ( 2019-2020)
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG


TT Mã SV Họ & tên SV Lớp  Bộ môn hướng dẫn  Lịch Hướng dẫn 
1 2049459 Hoàng Thị Vân Anh  59KD3 Thầy Nguyễn Quang Minh  ĐT :   0902188094 14h chiều thứ 2 P401A1
2 2099759 Đỗ Tuấn Anh 59KD5
3 2221457 Đinh Phương Nam  57KD6
4 2007559 Nguyễn Minh Hưng  59KDE
5 2074559 Trần Quang Huy 59KD3
6 2187058 Nguyễn Hoàng Giang  58KD1 Thầy Nguyễn Việt Huy       ĐT : 0962738804 8h30 thứ 2 P401A1
7 2068059 Đỗ Viết Phong  59KD5
8 2148957 Lê Anh Phương  57KDE
9 2038959 Phạm Ngọc Sơn  59KD1
10 2154358 Lê Trung Thành  58KD8
11 2075559 Phạm Tiến Thành  59KD1 Thầy Hoàng Anh                ĐT : 0904104509 14h thứ 3 Phòng 401A1
12 2075559 Trần Văn Thiên  59KD1
13 2015659 Kiều Doãn Thiện  59KD1
14 2015659 Nguyễn Thanh Tùng  59KD5
Sinh viên liên hệ với bộ môn để nhận giảng viên hướng dẫn từ ngày 11/11/2019
Các đối tác

Kết nối