Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP CÁN BỘ KĨ THUẬT ĐỢT 2 (K60)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 25/11/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THỰC TẬP CBKT
ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - P402.A1
TT MSSV Họ và tên Lớp GVHD
1 2045160 Đinh Văn  Trường  59KD3 Cô Vũ Hương Lan             
ĐT :  0904161515
2 2041660 Nguyễn Hoàng  Trung  60KD1 Cô Ngô Hà Thanh               
ĐT :  0904198074 
3 2045160 Chu Khánh Trường 60KD3
4 2047860 Phạm Trung Hiếu 60KD1 Thầy Đặng Việt Long          
ĐT :  0912268797
5 2049360 Trần Thị Thanh Huyền 60KD5
6 2046960 Lê Thị Hồng Nhan 60KD4 Thầy Doãn Minh Khôi         
ĐT :  0913502839
7 2033260 Vương Đức Đạt 60KDE
8 2044860 Lê Hoàng Nhật 60KD4
9 2044560 Nguyễn Thị Huế 60KD2 Thầy Doãn Thế Trung         
ĐT :  0904164021
10 2016660 Lê Tuấn Quang 60KDF
11 2035960 Hoàng Thị Minh Thu 60KDF
12 2040760 Nguyễn Thắng  Tiến  60KD2 Thầy Hoàng Nguyễn  Tùng      ĐT :  0988955961
13 2050060 Vương Tiến Kiên 60KD6 Thầy Hoàng Thúc Hào            ĐT :  0913553205
14 2039260 Thiều Đức Minh 60KD4 Thầy Lê Nam Phong            
ĐT :  0868665488
15 2045060 Hoàng Thị Oanh 60KD1 Thầy Lý Quốc Sơn ĐT :  0913056598
16 2043460 Đỗ Lê Khánh Toàn 60KDE Thầy Nguyễn Đức Vinh          ĐT :  0983536065
17 2034760 Nguyễn Phúc Vinh 60KDE
18 2017360 Nguyễn Trọng Đại 60KD5
19 2042460 Lưu Minh Quang 60KD4 Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp    
ĐT :  0983688383
20 2044660 Nguyễn Thị Thúy 60KD2 Thầy Nguyễn Quang Minh     ĐT :  0902188094 
21 2018160 Nguyễn Đức Hoàng 60KDF
22 2002960 Trần Bảo Lộc 60KDE
23 2017960 Đỗ Hồng Nhung 60KDF
24 2049260 Lê Hoàng Sơn 60KD3 Thầy Nguyễn Việt Huy        
ĐT :  0962738804
25 2003160 Vũ Kim  Anh 60KDF
26 2002360 Vũ Thị Thu 60KDF
27 2000160 Nguyễn Hoàng Hải 60KDF
28 2045860 Nguyễn Xuân  Năm  60KD6 Thầy Phan Tiến Hậu             
ĐT :  0905599289
29 2046860 Lê Thị Băng Thanh 60KDE
30 2048160 Nguyễn Quốc Pháp 60KD4 Thầy Trần Minh Tùng          
ĐT :  0933264426
31 2021760 Đoàn Văn Thường 60KD4
32 2035860 Nguyễn Ngọc Trâm 60KD6
33 2003260 Cao Xuân Hòa 60KDF
34 2006160 Chu Thanh An 60KD1
35 2029260 Nguyễn Hải Ninh 60KDE
36 2039760 Nguyễn Trung Đức 60KD4 Thầy Trần Quốc Việt                ĐT :  0968012241
37 2039660 Vũ Kiều Trang 60KD2 Thầy Trần Tuấn Anh           
ĐT :  0936242332
 Sinh viên liện hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn. 

Xem thêm: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT LẦN 2

If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.Các đối tác

Kết nối