Home Tin tức Thông báo
LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 7 KHOÁ 60KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/2/2018

THỜI GIAN :   9H NGÀY THỨ  7 ( tuần 30 )  3/3/2018

                            

TT

LỚP

GV PHỤ TRÁCH

Phòng học

1

60KD1

Thầy Việt  Tùng, Cô Quỳnh Anh, Thầy Minh Việt

107H1

2

60KD2

Cô Vân, Thầy Minh Tùng,  Thầy Doãn Khôi

111 H1

3

60KD3

Cô Hà Thanh, Thầy Bùi Sơn, Cô  Hương Lan

207 H1

4

60KD4

Thầy Đức Vinh, Cô Thùy Dương, Thầy Anh Vũ

208 H1

5

60KD5

Thầy Quang Minh, Thầy Việt  Huy, Thầy Quốc Việt

210 H1

6

60KD6

Thầy Tuấn Anh, Thầy Hiệp, Cô Mỹ Lan

308 H1

 

Hà nội,  ngày 27  tháng  3  năm 2018

Trưởng bộ môn Kiến trúc Dân Dụng

                                                                                                     THS. KTS. Doãn Thế Trung

Các đối tác

Kết nối