Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 18/12/2019

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

 

Thời gian:     9h sáng thứ 3 ngày 24/12/2019

-  Địa điểm :     Phòng 401- Nhà A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2: 

-  Phân tích đánh giá hiện trạng ( 2 điểm )

-  Phân tích ý tưởng thiết kế ( 3 điểm)

-  Tổng mặt bằng công trình ( 2 điểm)

-  Các mặt bằng công trình ( 3 điểm )  

   

       2. ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT 

 

           - Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan,  kiến trúc môi trường. 

+ Phần nội thất thì giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc kiêm hướng dẫn phần nội thất. 

+ Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật là cảnh quan, Kiến trúc môi trường xem thông tin cán bộ hướng dẫn ở khoa Kiến trúc và Quy hoạch.

 

 

                                                                        Hà nôi, ngày  16  tháng  12 năm 2019

                                                                              Bộ môn Kiến trúc Dân dụng 

Các đối tác

Kết nối