Home Tin tức Thông báo
Danh sách, nhiệm vụ, khu đất, thời gian, địa điểm học Đồ án KT các lớp B4 và NV

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 16/3/2020

Các bạn sinh viên đăng kí vào các lớp B4 và NV xem danh sách phân công giáo viên, nhiệm vụ, khu đất, thời gian, địa điểm và thời gian học theo các link download sau (phân theo đồ án):

Cho sinh viên khoa ngoài:
- Đồ án kiến trúc: Download

Cho sinh viên khoa kiến trúc:
- Đồ án KTDD3: Download
- Đồ án KTDD4: Download
- Đồ án KTDD5: Download
- Đồ án KTDD6: Download
- Đồ án KTDD7: Download
- Đồ án KTDD8: DownloadCác đối tác

Kết nối