Home Tin tức Thông báo
Kế hoạch kiểm tra (online) tiến độ lần 2 Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 18/3/2020

Bộ môn Kiến trúc dân dụng thông báo
Kế hoạch kiểm tra (online) tiến độ lần 2 Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 20192020 như sau:

1. Thời gian: tiết 3-6 (8h30-11h30), sáng thứ 3, ngày 24/03/2020
2. Địa điểm: Phòng 609.H1 (meeting ID: 8099950362), Phòng 613.H1 (meeting ID: 8111148575), Phòng 614.H1 (meeting ID: 3503619745)
3. Nội dung kiểm tra gồm:
- Phân tích đánh giá hiện trạng (2/10)
- Phân tích ý tưởng thiết kế (3/10)
- Tổng mặt bằng công trình (2/10)
- Các mặt khai triển công trình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt...) ở mức độ cụ thể hóa ý tưởng (3/10)
- Đăng ký phần kỹ thuật
4. Các GV được phân công: thầy Lê Nam Phong (phongln@nuce.edu.vn), thầy Lý Quốc Sơn (sonlq@nuce.edu.vn), thầy Hoàng Nguyên Tùng (tunghn@nuce.edu.vn)
5. Cách thức kiểm tra:
- SV xem danh sách để biết GV và phòng kiểm tra tiến độ
- SV bắt buộc phải gửi bài trước đồng thời về 2 mail là mail Bộ môn (bm.ktdd@nuce.edu.vn) và mail của thầy cô được phân công kiểm tra tiến độ trước 12h00 trưa thứ 2, ngày 23/03/2020
- Toàn bộ khối lượng thực hiện của SV phải được chuyển vào duy nhất 01 file pdf, dung lượng dưới 25MB (tên file là Tên SV, lớp, MSSV)
- Tiêu đề mail ghi rõ Tên SV, lớp, MSSV + "kiểm tra tiến độ lần 2"
- Sáng thứ 3 các GV kiểm tra sẽ online để tương tác với SV

Các đối tác

Kết nối