Home Tin tức Thông báo
HOÃN LỊCH HỌC MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 3 - KHOÁ 62KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 16/4/2020

Gửi các bạn sinh viên khoá 62KD, các bạn sinh viên đăng ký học lại,
Với tình hình dịch bệnh hiện tại, môn học THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 3 năm học 2019-2020 sẽ được lùi lịch và triển khai khi nhà trường thông báo học tập trung trở lại. Do đó, các em sinh viên yên tâm chờ đợi và thường xuyên theo dõi cập nhật các thông báo của nhà trường cũng như các thông tin trên trang web và fanpage của Bộ môn.

BM Kiến trúc Dân dụng
Các đối tác

Kết nối