Home Tin tức Thông báo
Bộ môn Kiến trúc Dân dụng xin thông báo lịch nộp các Đồ án Các Lớp Nguyện Vọng

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/5/2020

Bộ môn Kiến trúc Dân dụng xin thông báo lịch nộp các Đồ án KTDD 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đồ án Kiến trúc của các lớp LOPNV18, 19, 20 và LOPB4 như sau:
- Thời gian: 14h00-16h30, chiều thứ hai, 25/05/2020 (tuần 43)
- Địa điểm: P402, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
- Yêu cầu: bản in A3 đóng quyển (đối với Đồ án Kiến trúc), tối đa 02 bản vẽ tay A1 (đối với Đồ án KTDD 3 và 4), tối đa 02 bản in A0 (đối với Đồ án KTDD 5, 6, 7 và 8)
Các đối tác

Kết nối