Home Tin tức Giáo dục đào tạo
Trường Đại học Xây dựng công bố công khai mẫu văn bằng giáo dục đại học

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 20/5/2020

Thực hiện các quy định tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thông tư 21/2019/BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, Trường Đại học Xây dựng đã tự chủ thiết kế mới các mẫu văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng Kỹ sư, Bằng Kiến trúc sư, Bằng Thạc sỹ và Bằng Tiến sỹ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố Hà nội về mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học theo quy định, Trường Đại học Xây dựng công bố công khai mẫu văn bằng giáo dục đại học mới.

Nguồn nuce.edu.vn

Các đối tác

Kết nối