Home Tin tức Thông báo
BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 1/6/2020

Bộ môn Kiến trúc dân dụng thông báo danh sách các Hội đồng chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020
- Thời gian: 8h00, sáng thứ hai, 08/06/2020
- Địa điểm: các phòng 601H1, 602H1, 603H1, 606H1, 607H1, 608H1, Trường Đại học Xây dựng
- Chú ý:
1. SV bắt buộc sử dụng layout cho tất cả các bản vẽ theo quy định của Bộ môn (link download)
2. Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 (không in trên giấy ảnh), được dán trên bảng nhựa
3. SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của các GVHD (phần kiến trúc & kỹ thuật), đóng dấu của Bộ môn, muộn nhất là 12h ngày 16/06/2020.
4. Tất cả các file bản vẽ được chuyển vào duy nhất 01 file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email: bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày 16/06/2020 (tiêu đề mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)
5. Ngày bảo vệ chính thức là 17/06/2020

Các đối tác

Kết nối