Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (2019- 2020)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/6/2020

          DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN GIAO ĐATN - BM KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
                                                     ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019-2020 


TT MSV Họ đệm  Tên  Lớp  GVHD
1 2162557 Trần Xuân  Lâm  57KD4 TS.KTS. Trần Minh Tùng         
0933264426
2 2057858 Vũ Trung  Kiên  58KDE
3 2013260 Mai Ngọc  Hải 60KDE
4 2131859 Nguyễn Văn  Cường  59KD6
5 2002860 Đinh Văn  Khởi 60KD5 TS.KTS. Lê Nam Phong  
0868665488
6 2149257 Nhâm Tuấn  Anh 57KD4
7 2031160 Nguyễn Văn Tuấn  60KD4 Ths.KTS. Doãn Thế Trung       
0904164021
8 2004160 Vũ Đình  Kiên  60KD1
9 2008060 Đặng Duy  Anh  60KD1
10 2020160 Phạm Đức  Anh  60KD1
11 2037960 Phạm Việt  Anh  60KD2 Ths.KTS. Hoàng Thúc Hào        
0913553205
12 2000560 Đỗ Thị Quỳnh  Anh 60KD3
13 2005960 Phạm Quốc  Cường  60KD5
14 2012760 Nguyễn Ngọc  Bộ  60KD3 Ths.KTS. Ngô Hà Thanh     
0904198074
15 2040060 Lê Thị Minh  Châu  60KD3
16 2014959 Nguyễn Xuân  Chí  59KD2
17 2016360 Phạm Đức  Chính 60KD4 Ths.KTS. Nguyễn Thùy Dương 
0904024680
18 2096059 Nguyễn Bá Minh  Dương  59KD4
19 208557 Lý Long  Hải 57KD2
20 2042160 Hoàng Hải  Yến  60KD6 Ths. KTS. Hoàng Anh
0949833288
21 2082859 Nguyễn Thị Ngọc  Anh  59KD4
22 2032060 Phan Văn  Cường  60KD2 Ths.KTS.  Lý Quốc Sơn
0913056598
23 2019460 Trần Duy  Anh  60KD3
24 2019660 Trần Việt  Cường 60KD3
25 2021759 Nguyễn Đăng  Khoa 59KD3 Ths.KTS.Nguyễn Hoàng Hiệp
 0983688383
26 2046559 Nguyễn Thành  Đạt  59KD4
27 2004460 Phạm Tuấn  Đạt  60KD1
28 2007560 Đỗ Văn  Diệm  60KD3 Ths.KTS. Trần Tuấn Anh         
 0865553223
29 2204957 Vũ Văn  Định  57KD2
30 2074059 Trần Ngọc  Doanh  59KD3
31 2033360 Trần Văn  Đông  60KD1 Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng       
0904515183
32 2095259 Trương Quang  Đông  59KDE
33 2024960 Nguyễn Văn  Đức  60KD4
34 2003860 Nguyễn Trọng  Đức  60KD5  TS.KTS. Nguyễn Việt Huy       
0962738804
35 2010860 Cao Văn  Đức 60KD6
36 2047560 Phan Minh  Đức  60KD6
37 2047859 Nguyễn Thị Khánh  An  59KD2 TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng 0988955961  
38 2107359 Đào Tùng  Dương  59KD5
39 2022759 Phạm Thái  Dương  59KDE
40 2014360 Nguyễn Hữu  Duy  60KD5 Ths.KTS.  Lê Hồng Vân  
ĐT :0912560571
41 2037160 Nguyễn Nam  Giang 60KD1
42 2096259 Lê Phương  59KDE
43 2007460 Vũ Văn  Công  60KD6 Ths.KTS. Nguyễn Minh Việt       
0904926885
44 2028660 Hoàng Trung  Thành 60KD4
45 2012660 Vũ Ngọc  Hải 60KD3
46 2036960 Vy Hoàng  Hải 60KDF
47 2044460 Bùi Thị  Lan 60KD6 Ths.KTS. Bùi Ngọc Sơn  
0949801190
48 2013060 Lê Thị Thu  Hiền  60KD6
49 2041760 Nguyễn Gia  Hiệp  60KD6
50 2027759 Đoàn Bá  Hoàng  59KD1 Ths.KTS. Đặng Việt Long 0912268797
51 2010460 Bùi Quang  Hùng  60KD1
52 2020460 Lê Mạnh  Hùng  60KD4
53 2047160 Đoàn Xuân  Hưởng  60KD6 Ths.KTS. Nguyễn Đức Vinh      
  0983536065
54 2020560 Phan Đức  Huy 60KDE
55 2007960 Đinh Ngọc  Khánh  60KD6
56 2068559 Phạm Văn  Khiêm  59KD5 TS.KTS. Nguyễn Quang Minh  
0902188094
57 2034159 Vi tiến  Đạt  59KD4
58 2043159 Trần Đức  Anh  59KD4
59 2055159 Vũ Thị  Khuyên  59KD1 Ths.KTS. Phan Tiến Hậu
0905599289
60 2009960 Nguyễn Quang  Duy 60KD1
61 2124759 Nguyễn Phúc  Hậu 59KD2 Ths.KTS.Vũ Hương Lan  
 0904161515
62 2043459 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 59KD6
63 2048760 Nguyễn Xuân  Linh 60KD2


Sinh viên liên hệ bộ môn để nhận giảng viên hướng dẫn bắt đầu từ ngày 8/6/2020
Các đối tác

Kết nối