Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - NĂM HỌC 2019-2020

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 25/6/2020

Theo lịch thì tuần này là tuần kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020. BM xin thông báo kế hoạch kiểm tra như sau:
Đối với SV Nội dung yêu cầu gồm:
- Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)
- Nhiệm vụ thiết kế chi tiết
- Bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng khu đất
- Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch
SV chuyển tất cả các nội dung trên bắt buộc vào duy nhất 01 file pdf, dung lượng < 25MB, attach trực tiếp vào mail (không gửi link drive) và gửi đồng thời (01 mail cho 02 địa chỉ) về mail bm.ktdd@nuce.edu.vn và mail của GVHD muộn nhất trong ngày 28/06/2020.
Các đối tác

Kết nối