Home Tin tức Thông báo
LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (NH 2019-2020)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/7/2020

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

THÔNG BÁO LỊCH  KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 –

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

 

- Thời gian :     8h30 sáng thứ 6 ngày 24/7/2020

-  Địa điểm :     Phòng 401- 402 Nhà A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2:

-  Phân tích đánh giá hiện trạng ( 2 điểm )

-  Phân tích ý tưởng thiết kế ( 3 điểm)

-  Tổng mặt bằng công trình ( 2 điểm)

-  Các mặt bằng công trình ( 3 điểm ) 

  

       2. ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT

 

           - Sinh viên đăng ký phần kỹ thuật.
- SV nào đăng ký
nội thất thì giáo viên hướng dẫn phần kiến trúc kiêm hướng dẫn phần kỹ thuật.

                                                             

                                                            Hà nôi, ngày 17  tháng  7 năm 2020

                                                                              Bộ môn Kiến trúc Dân dụng

Các đối tác

Kết nối