Home Tin tức Thông báo
LỊCH CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 28/9/2020

TT

TÊN MÔN HỌC

G.VIÊN HƯỚNG DẪN

THỜI GIAN - PHÒNG

 HƯỚNG DẪN

1

Đồ án kiến trúc DD3
(NV27)

Ths. KTS. Lý Quốc Sơn

Từ 8h30 thứ 4

Phòng 401A1

2

Đồ án kiến trúc DD4
(NV27)

Ths. KTS. Nguyễn Minh Việt

Từ 14h30 thứ 6

Tầng 10 nhà thí nghiệm

3

Đồ án kiến trúc DD5
(NV27)

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

Từ  14h thứ 3

Phòng 401A1

4

Đồ án kiến trúc DD6
(NV27)

Ths. KTS. Bùi Ngọc Sơn

Từ 14h thứ 4

Tầng 10 nhà thí nghiệm

5

Đồ án kiến trúc DD7
(NV27)

Ths. KTS. Đào Quỳnh Anh

Từ 9h30 thứ 5

Phòng 401A1

6

Đồ án kiến trúc DD8 
(NV27)


Ths. KTS. Doãn Thế Trung

Từ 10h thứ 7

Phòng 401A1

7

Đồ án kiến trúc  ( NV27)

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

Từ  14h thứ 3

Phòng 401A1

Chú ý : Link download nhiệm vụ: Tại đây
Lịch hướng dẫn

          - Nhận nhiệm vụ thiết kế tại Bộ môn KTDD: Tuần 6

          - Hướng dẫn tuần : Tuần 7 – 12 (đối với các đồ án DD 3; 4; 5; 6; 7)

                                         Tuần 7 – 13 (đối với đồ án DD 8)

- Chấm giữa kỳ:    Tuần 10 (đối với các đồ án DD 3; 4; 5; 6; 7)

                              Tuần 11 (đối với đồ án DD 8)

- Thể hiện:             Tuần 13 (đối với các đồ án DD 3; 4; 5; 6; 7)

                              Tuần 14 (đối với đồ án DD 8)

 - Thu bài 9h–11h  Ngày 23/11/ 2020 (đối với các đồ án DD 3; 4; 5; 6; 7)

Ngày 30/11(đối với đồ án DD 8)

Các đối tác

Kết nối