Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO TRẢ ĐỒ ÁN VÀ MÔ HÌNH

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 29/9/2020

Sau khi chấm điểm và lưu trữ một thời gian, bộ môn KTDD quyết định sẽ trả lại các bài đồ án cho sinh viên.
Các lớp lên P401 nhà A1 để nhận lại đồ án và mô hình đã nộp.
(Trả bài trong giờ hành chính. Hạn cuối 11h thứ năm ngày 01/10/2020)Các đối tác

Kết nối