Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN GIAO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP HOC LẠI - LOPNV28 - HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/10/2020

STT Mã SV Họ & tên  Lớp  GVHD Ghi chú 
1 2048260 Hoàng Tuấn Anh  60KD2
TS. KTS. Nguyễn Quang Minh                    
Đt: 0902188094   
 
2 2128858 Nguyễn Ngọc Anh  58KDF  
3 2040859 Nguyễn Tuấn Anh  59KD1  
4 2132558 Nguyễn Tuấn Anh  58KD8  
5 2117459 Đỗ Thanh Bình  59KD1  
6 2025454 Trịnh Hữu Công  54KD6 Ths. KTS. Trần Quốc Việt             
Đt : 0968012241
 
7 2126058 Cao Trung Cường  58KD5  
8 2113659 Nguyễn Trọng Hiếu  59KD6  
9 2017260 Phùng Thị Huyền  60KD5  
10 2017158 Đồng Văn Khoa  58KD1  
11 2021859 Bùi Công Luận  59KD6 Ths. KTS. Trần Tuấn Anh            
ĐT : 0865553223
 
12 2015460 Trần Văn Mạnh  60KD3  
13 2033860 Vũ Quang Minh  60KD2  
14 2018460 Hoàng Hải Ninh  60KD3  
15 2040160 Nguyễn Tuấn Thành  60KD6  
Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ với bộ môn bắt đầu từ ngày 26/10/2020 nhận Giảng Viên

KỀ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Tên học phần:
Đồ án tổng hợp

2. Số tín chỉ: 3

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc, Quy hoạch.

4. Phân bổ thời gian:       

- Tuần10 (26/10/ 2020) và 11 (2/11/2020): Các bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn; Sinh viên nhận đồ án và tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế.

- Tuần 12 (9/11/ 2020)  đến 17  (14/12/2020): Sinh viên thực hiện đồ án;

- Tuần 18 (21/12/2020) và Tuần 19(28/12 /2020): Sinh viên thể hiện đồ án (02 tuần), nộp và bảo vệ đồ án (thời gian chính xác tùy thuộc vào kế hoạch của từng bộ môn)

Các đối tác

Kết nối