Home Tin tức Thông báo
LỊCH THU VÀ CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 61KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/11/2020

THỜI GIAN THU BÀI : TỪ 9h – 11h30 SÁNG THỨ 2 NGÀY 16/11/2020
ĐỊA ĐIỂM : TẠI PHÒNG 401 NHÀ A1
NHỮNG CHÚ Ý
Sinh viên thể hiện nội dung của đồ án tổng hợp bằng layout A0 ngang rồi xuất ra 1 file pdf duy nhất để trình bày trên máy chiếu (không in bài).
Sinh viên in file pdf nói trên ra khổ giấy A3 và đóng 02 quyển ( 01 quyển nộp ngày 16/11/2020, 01 quyển nộp khi bảo vệ theo hội đồng. Sinh viên lưu file pdf nói trên vào USB để trình chiếu khi bảo vệ.
Các nhóm sinh viên tự chuẩn bị laptop để trình chiếu.
Ngày bảo vệ trong tuần 13 ( tuỳ vào thời gian của từng hội đồng)
Sinh viên thầy nào hướng dẫn thì bảo vệ ở hội đồng có thầy đó.
XEM DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TRÊN TRANG WEB CỦA BỘ MÔN -kientrucdandung.vn
(Sau khi bảo vệ xong sinh viên được mang về 01 quyển A3 đã nộp trước đó, Bộ môn lưu 01 quyển)Các đối tác

Kết nối