Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 10/11/2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
Thời gian : 8h ngày  16 /11/2020
Địa điểm :  Phòng 611H1
Hội đồng 1 : 
1 TS.KTS. Trần Minh Tùng              -   Chủ tịch hội đồng 
2 Ths. KTS. Chu Ngọc Huyền          -   Thư ký
3 Ths. KTS.  Nguyễn Thùy Dương
4 Ths. KTS. Lý Quốc Sơn
5 Ths.KTS.Lê Hồng Vân
STT MSSV Họ và tên Lớp  GVHD Đề tài tốt nghiệp  Điểm 
1 2162557 Trần Xuân  Lâm  57KD4 TS.KTS. Trần Minh Tùng          Tòa án nhân dân tỉnh Thừa  Thiên Huế 
2 2057858 Vũ Trung  Kiên  58KDE Đài kiểm soát không lưu - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
3 2013260 Mai Ngọc  Hải 60KDE Trung tâm văn hóa nước Hà  nội
4 2131859 Nguyễn Văn  Cường  59KD6 Xưởng nghệ thuật KTT
5 2016360 Phạm Đức  Chính 60KD4 Ths.KTS. Nguyễn Thùy Dương         Tổ hợp Resort và khách sạn Golden
6 2096059 Nguyễn Bá Minh  Dương  59KD4 Làng hướng nghiệp - Kí ức và tương lai
7 208557 Lý Long  Hải 57KD2 Khách sạn du lịch Quảng Ninh
8 2032060 Phan Văn  Cường  60KD2 Ths.KTS.  Lý Quốc Sơn Thư viện tổng hợp Thái bình 
9 2019460 Trần Duy  Anh  60KD3 Truường liên cấp quốc tế 
10 2019660 Trần Việt  Cường 60KD3 Resort UNKNOWL
11 2037160 Nguyễn Nam  Giang 60KD1 Ths.KTS.  Lê Hồng Vân                   Trường liên cấp Tràng An
12 2096259 Lê Phương  59KDE Thư viện tổng hợp 
Chú ý : 
Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 ( không in trên giấy ảnh) 
SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của GVHD ( Phần Kiến trúc & kỹ thuật), 
đóng dấu của bộ môn, muộn nhất là  ….h  ngày  ... / 11 /2020.
Duy nhất 01file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email:  bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày …./…/ 2020
(tiêu đề Mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)
                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
Thời gian : 8h  ngày 16 /11/2020
Địa điểm :  Phòng 612H1
Hội đồng 2 : 
1 Ths. KTS. Nguyễn Đức Vinh     -   Chủ tịch hội đồng 
2 Ths. KTS. Nguyễn Minh Việt    -   Thư ký
3 Ths. KTS. Hoàng Thúc Hào 
4 TS. KTS. Nguyễn Việt Huy
STT MSSV Họ và tên Lớp  GVHD Đề tài tốt nghiệp  Điểm 
1 2037960 Phạm Việt  Anh  60KD2 Ths.KTS. Hoàng Thúc Hào         Nhà ở sinh viên ký túc xá ĐHXD  cơ sở Hà Nam
2 2000560 Đỗ Thị Quỳnh  Anh 60KD3 Trung tâm cách ly cộng đồng
3 2020560 Phan Đức  Huy 60KDE Ths.KTS. Nguyễn Đức Vinh        Resort Hòa Bình
4 2007960 Đinh Ngọc  Khánh  60KD6 Khách sạn du lịch - Ba vì 
5 2003860 Nguyễn Trọng  Đức  60KD5  TS.KTS. Nguyễn Việt Huy       Bảo tàng nghệ thuật đương đại 
6 2010860 Cao Văn  Đức 60KD6 Trường trung học liên cấp TP Vinh
7 2047560 Phan Minh  Đức  60KD6 Trường cấp 3 Hoàng Mai
8 2007460 Vũ Văn  Công  60KD6 Ths.KTS. Nguyễn Minh Việt        Trường liên cấp - Quận bắc Từ Liêm
9 2028660 Hoàng Trung  Thành 60KD4 Cải tạo chợ Vĩnh Hưng - Quận Hoàng Mai
10 2012660 Vũ Ngọc  Hải 60KD3 Trường câm điếc Hoài Đức
11 2036960 Vy Hoàng  Hải 60KDF Trung tâm triển lãm nghệ thuật nhiếp ảnh 
Chú ý : 
Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 ( không in trên giấy ảnh) 
SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của GVHD ( Phần Kiến trúc & kỹ thuật), 
đóng dấu của bộ môn, muộn nhất là …….h ngày …..  / .../2020.
Duy nhất 01file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email:  bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày …./…/ 2020
(tiêu đề Mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)
                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
Thời gian : 8h ngày 16 /11/2020
Địa điêm :  Phòng 613H1
Hội đồng 3
1 Ths. KTS.  Doãn Thế Trung    -   Chủ tịch hội đồng 
2 Ths. KTS.  Bùi Ngọc Sơn        -   Thư ký
3 TS. KTS. Lê Nam Phong
4 Ths. KTS.  Vũ Thị Hương Lan
STT MSSV Họ và tên Lớp  GVHD Đề tài tốt nghiệp  Điểm 
1 2031160 Nguyễn Văn Tuấn  60KD4 Ths.KTS. Doãn Thế Trung       Thư viện tổng hợp Hải Phòng 
2 2004160 Vũ Đình  Kiên  60KD1 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường cơ sở 2
3 2008060 Đặng Duy  Anh  60KD1 Triển lãm - SHROWROOM xe hơi cơ bắp CMUSCLE CAR - HN
4 2020160 Phạm Đức  Anh  60KD1 Tổ hợp khách sạn căn hộ - Đồng Hới - Quảng Bình
5 2124759 Nguyễn Phúc  Hậu 59KD2 Ths.KTS.Vũ Hương Lan                  Trường liên cấp SPRING
6 2043459 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 59KD6 Khách sạn 
7 2048760 Nguyễn Xuân  Linh 60KD2 Khách sạn PEARL LAKE - Hải Phòng
8 2002860 Đinh Văn  Khởi 60KD5 TS.KTS. Lê Nam Phong       Khách sạn 4 Sao
9 2149257 Nhâm Tuấn  Anh 57KD4 Khách sạn WEST LAKE - Hà nội
10 2044460 Bùi Thị  Lan 60KD6 Ths.KTS. Bùi Ngọc Sơn                Làng sen 
11 2013060 Lê Thị Thu  Hiền  60KD6 Trường liên cấp quốc tế CHODWICK
12 2041760 Nguyễn Gia  Hiệp  60KD6 Khách sạn nghỉ dưỡng đầm vạc 
Chú ý : 
Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 ( không in trên giấy ảnh) 
SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của GVHD ( Phần Kiến trúc & kỹ thuật),   
đóng dấu của bộ môn, muộn nhất là ….h ngày …..  / .../2020.
Duy nhất 01file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email:  bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày …./…/ 2020
(tiêu đề Mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)
                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
Thời gian : 8h  ngày 16/11/2020
Địa điểm : Phòng 614H1
Hội đồng 4
1 TS. KTS. Hoàng Nguyên Tùng    -  Chủ tịch hội đồng
2 Ths. KTS. Phan Tiến Hậu           -  Thư ký 
3 Ths. Trần Tuấn Anh 
4 Ths. KTS. Ngô Thị Hà Thanh   
5 Ths. KTS. Hoàng Anh
STT MSSV Họ và tên Lớp  GVHD Đề tài tốt nghiệp  Điểm 
1 2047859 Nguyễn Thị Khánh  An  59KD2 TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng  Bệnh viện sản - Nhi Hưng yên
2 2107359 Đào Tùng  Dương  59KD5 Khách sạn hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt
3 2055159 Vũ Thị  Khuyên  59KD1 Ths.KTS. Phan Tiến Hậu             Tổ hợp DVTM và chung cư cao cấp tại Eco - Pack Hải Dương
4 2009960 Nguyễn Quang  Duy 60KD1 Khu nghỉ dưỡng Anafing Hòa Bình
5 2007560 Đỗ Văn  Diệm  60KD3 Ths.KTS. Trần Tuấn Anh           Bảo tàng thiên nhiên
6 2204957 Vũ Văn  Định  57KD2 Tổ hợp thương mại chung cư cao tầng
7 2074059 Trần Ngọc  Doanh  59KD3 Tỏ hợp văn phòng thương mai chung cư
8 2042160 Hoàng Hải  Yến  60KD6 Ths.KTS. Hoàng Anh                                Không gian văn hóa biển Hải Phòng
9 2082859 Nguyễn Thị Ngọc  Anh  59KD4 Trường liên cấp Nam Từ Liêm 
10 2012760 Nguyễn Ngọc  Bộ  60KD3 Ths.KTS. Ngô Hà Thanh                Trường PTTH Đồng Đậu
11 2040060 Lê Thị Minh  Châu  60KD3 Bảo tàng phận giáo Việt Nam
12 2014959 Nguyễn Xuân  Chí  59KD2 Chung cư CT3 khu đô thị mới Nghĩa Đô
Chú ý : 
Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 ( không in trên giấy ảnh) 
SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của GVHD ( Phần Kiến trúc & kỹ thuật), 
đóng dấu của bộ môn, muộn nhất là  …..h ngày …..  / .../2020.
Duy nhất 01file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email:  bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày …./…/ 2020
(tiêu đề Mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)
                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
Thời gian : 8h ngày 16/ 11/2020
Địa điểm :  Phòng 615H1
Hội đồng 5
1 TS.KTS. Thầy Nguyễn Quang Minh   -  Chủ tịch Hội đồng 
2 Ths. KTS. Nguyễn Việt Tùng             -  Thư Ký
3 Ths. KTS. Đặng Việt Long
5 Ths. KTS. Nguyễn Hoàng Hiệp
STT MSSV Họ và tên Lớp  GVHD Đề tài tốt nghiệp  Điểm 
1 2068559 Phạm Văn  Khiêm  59KD5 TS.KTS. Nguyễn Quang Minh   Khách sạn biển Đồ Sơn - Hải phòng 
2 2034159 Vi tiến  Đạt  59KD4 Trung tâm thương mại và giải trí Lạng Sơn
3 2043159 Trần Đức  Anh  59KD4 Trường phổ thông liên cấp Ac -si -met (Vĩnh Phúc)
4 2033360 Trần Văn  Đông  60KD1 Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng        Khách sạn ven biển 
5 2095259 Trương Quang  Đông  59KDE Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Đồng bằng Bắc bộ 
6 2024960 Nguyễn Văn  Đức  60KD4 Trung học phổ thông Quốc tế VSIP
7 2010460 Bùi Quang  Hùng  60KD1 Ths.KTS. Đặng Việt Long  Trung tâm biểu diễn nghệ thuật phố Đông - Sài gòn
8 2020460 Lê Mạnh  Hùng  60KD4 Trung tâm văn hóa Đông sơn
9 2021759 Nguyễn Đăng  Khoa 59KD3 Ths.KTS.Nguyễn Hoàng Hiệp             Trường liên cấp THCS - THPT …
10 2046559 Nguyễn Thành  Đạt  59KD4 Trường tiểu hoocjk + trung học cơ sở 
11 2004460 Phạm Tuấn  Đạt  60KD1 Khách sạn thương mại
Chú ý : 
Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 ( không in trên giấy ảnh) 
SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của GVHD ( Phần Kiến trúc & kỹ thuật), 
đóng dấu của bộ môn, muộn nhất là …….h ngày …..  / .../2020.
Duy nhất 01file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email:  bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày …./…/ 2020
(tiêu đề Mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)
Các đối tác

Kết nối