Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 - TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 -2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/11/2020

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 - TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 -2021
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 
Thời giạn : 14h thứ 6 ngày 13/11/2020
Địa điểm :  Phòng 401A1
TT Mã SV  Họ Tên  Lớp  GVHD GV Kiểm tra
1 2012560 Hoàng Văn  Quang  60KD3   Ths.KTS. Ngô Hà Thanh       ĐT : 0904198074 Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng
2 2040960 Nguyễn Quang  Huy  60KD1
3 2005259 Nguyễn Phú  Quang  59KD5
4 2035760 Đỗ Đình  Sang  60KD5
5 2006260 Đinh Ngọc  Sơn  60KD5 Ths.KTS. Nguyễn Thùy Dương  ĐT : 0904024680
6 2049760 Nguyễn Nhật  Tân  60KD3
7 2006660 Lê Thị  Thùy 60KD3
8 2009559 Nguyễn Lê  Trung  59KDE Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng    ĐT : 0904515183 Ths.KTS. Vũ Hương Lan
9 2010358 Bùi Anh  Tuấn  58KD5
10 2164858 Võ Thành  Vinh  58KD8
11 2103659 Lê Quang  Huy  59KD3
12 2026959 Trần Thị Phương  Thảo 59KD3 Ths.KTS. Phan Tiến Hậu        ĐT : 0905599289
13 2095159 Nguyễn Thu  Phương  59KDF
14 2198057 Phạm Công  Trung  57kd6
15 2015758 Vũ Tuân Đức  Vinh  58KD3
16 2192158 Nguyễn Giang  Nam  58KD4 TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng ĐT : 0988955961
Khổi lượng kiểm tra 
+ Phân tích, đánh giá hiện trạng 
+ Phân tích ý tưởng thiết kế
+ Tổng mặt bằng công trình 
+ Các mặt bằng công trình 
* Đăng ký phần kỹ thuật.
Các đối tác

Kết nối