Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 61KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 15/11/2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 1 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHO'A 61KD
THỜI GIAN : 13h30 thứ 2 ngày   16/11/2020
ĐỊA ĐIỂM :            Phòng 401A1
1. TS.KTS.  Trần Minh Tùng
2. Ths. KTS. Lê Hồng Vân
3. Ths. KTS. Phan Tiến Hậu
STT MSSV             Họ  và  Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2025961 Vi Thị Nguyệt 61KD5        
2 2011461 Nguyễn Công Hải 61KDF        
3 2007361 Nguyễn Khắc Duy 61KD1        
4 2027961 Phạm Mai Phương 61KDF        
5 2028961 Nguyễn Hồng Quang 61KDF        
6 2001061 Ngô Hồng Anh 61KD3        
7 2006661 Nguyễn Huy Dũng 61KD3        
8 2012061 Nguyễn Thị Hậu 61KD3        
9 2013361 Trần Minh Hiếu 61KD3        
10 2007861 Trần Thế Đại 61KDF        
11 2013861 Trần Công Hoan 61KDF        
12 2037061 Nguyễn Đức Trung 61KDF        
13 2039161 Nguyễn Duy Tùng 61KDF        
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  2  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 61KD
THỜI GIAN :   8h30 thứ 4 ngày   18/11/2020
ĐỊA ĐiỂM :  Phòng 401A1
1. TS.KTS.  Doãn Minh Khôi 
2. Ths. KTS. Nguyễn Minh Việt
3. Ths. KTS. Nguyễn  Việt Tùng
STT MSSV Họ  và  Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2004761 Phạm Quang Chung 61KDF        
2 2027161 Mai Hồng Phúc 61KDE        
3 2010261 Nguyễn Việt Đức 61KD3        
4 2032161 Vũ Trọng Thắng 61KD5        
5 2008561 Phạm Thành Đạt 61KD2        
6 2008661 Nguyễn Đức Đô 61KD2        
7 2005461 Đỗ Văn Cường 61KD2        
8 2012361 Đinh Quang Hiệp 61KD2        
9 2011561 Nguyễn Duy Hải 61KD1        
10 2010761 Nguyễn Văn Giang 61KD1        
11 2069059 Hoàng Thị Thanh Thủy 59KD2        
12 2001859 Lê Anh Hùng 59KD1        
                 
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 3  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 61KD
THỜI GIAN :  14h thứ 4 ngày  18/11/2020
ĐỊA ĐiỂM : Phòng 401A1
1. Ths. KTS. Doãn Thế Trung
3.  TS.KTS. Lê Nam Phong
4. Ths. KTS. Bùi Ngọc Sơn
STT MSSV Họ  và  Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2014061 Nguyễn Đức Hoản 61KDF        
2 2034861 Nguyễn Kiên  Tố 61KDF        
3 2015561 Dương Đức Hùng 61KDF        
4 2015061 Ngô Thế Hưng 61KD5        
5 2003261 Phạm Thị Mạnh Cầm 61KD3        
6 2021960 Nguyễn Quang Huy 60KDE        
7 2004161 Trương Ngọc  Chiến  62KD2        
8 2012761 Đặng Văn Hiếu 61KD1        
9 2011061 Trần Quang 61KD2        
10 2002761 Nguyễn Xuân Bách 61KD1        
11 2026260 Nguyễn Hà Phương 60KD1        
12 2030360 Nguyễn Thị Yến 60KD1        
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  4  CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 61KD
THỜI GIAN : 15h thứ 3  ngày   17 /11/2020
ĐỊA ĐIỂM :  Phòng 401A1
1. Ths.KTS. Ngô Hà Thanh
2. Ths. KTS. Chu Ngọc Huyền 
3. TS.KTS.  Hoàng Nguyên Tùng
STT MSSV Họ  và  Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2009761 Lê Trung Đức 61KD5        
2 2003961 Nguyễn Văn Chiến 61KD3        
3 2002061 Đỗ Thị Ánh 61KD1        
4 2012161 Phan Thị Ngọc Hiền 61KD1        
5 2002961 Nguyễn Thị Bích 61KD3        
6 2026761 Bùi Huy Phong 61KD5        
7 2011161 Nguyễn Thị Hạ 61KD5        
8 2013661 Khiếu Thị Thu Hoài 61KD1        
9 2021661 Nguyễn Thị Thanh Loan 61KD3        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Sinh viên chú ý : Phải có mặt đúng giờ quy định, đến muộn không được bảo vệ đồ án 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG  5 CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP khóa 61KD
THỜI GIAN :  8h30 thứ 5 ngày 19/11/2020
ĐỊA ĐIỂM : Phòng 401A1
1. Ths.KTS. Hoàng Thúc Hào 
2. TS. KTS.Nguyễn Quang Minh
3. Ths. KTS. Đào Quỳnh Anh
STT MSSV Họ  và  Tên  lớp  QT KT GVHD Ký nộp bài 
1 2000661 Hoàng Hữu Anh 61KD4