Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO ĐIỂM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K61

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 25/11/2020

TT

MSSV

Họ và

tên

Lớp

QT

KT

1

2000158

Nguyễn Quốc

Trung

58KD1

BH

BH

2

2007758

Bùi Anh

58KD2

5

V

3

2092858

Bùi Việt

Hưng

58KD5

8

8

4

2001859

Lê Anh

Hùng

59KD1

BH

BH

5

2054459

Nguyễn Quang

Phúc

59KD1

BH

BH

6

2069059

Hoàng Thị Thanh

Thủy

59KD2

BH

BH

7

2026260

Nguyễn Hà

Phương

60KD1

6.5

4

8

2030360

Nguyễn Thị

Yến

60KD1

6.5

4

9

2040360

Nguyễn Quang

Minh

60KD1

3

V

10

2025160

Nguyễn Ngọc Hải

Long

60KD1

BH

BH

11

2021960

Nguyễn Quang

Huy

60KDE

6

5.5

12

2007361

Nguyễn Khắc

Duy

61KD1

9.2

8.5

13

2003361

Nguyễn Văn

Cảnh

61KD1

2

V

14

2003761

Đào Quang

Chiến

61KD1

8

8

15

2002761

Nguyễn Xuân

Bách

61KD1

6.5

5

16

2002061

Đỗ Thị

Ánh

61KD1

8.5

8.1

17

2012161

Phan Thị Ngọc

Hiền

61KD1

8

7.8

18

2009561

Lê Minh

Đức

61KD1

8

7.5

19

2011561

Nguyễn Duy

Hải

61KD1

BH

BH

20

2010761

Nguyễn Văn

Giang

61KD1

9

8.9

21

2013661

Khiếu Thị Thu

Hoài

61KD1

9

9

22

2012761

Đặng Văn

Hiếu

61KD1

6

6.5

23

2007661

Tạ Văn

Duy

61KD1

BH

BH

24

2011061

Trần Quang

61KD2

BH

BH

25

2009961

Nguyễn Bá

Đức

61KD2

8

8

26

2008561

Phạm Thành

Đạt

61KD2

BH

BH

27

2008661

Nguyễn Đức

Đô

61KD2

BH

BH

28

2005461

Đỗ Văn

Cường

61KD2

BH

BH

29

2012361

Đinh Quang

Hiệp

61KD2

BH

BH

30

2006561

Nguyễn Đức

Dũng

61KD2

2

3

31

2010261

Nguyễn Việt

Đức

61KD3

7.5

7.3

32

2036961

Trung

61KD3

BH

BH

33

2039061

Ngô Văn

Tùng

61KD3

5

5.5

34

2005161

Phạm Văn Xuân

Cương

61KD3

6

V

35

2008361

Ngô Văn

Đạt

61KD3

7

6

36

2001061

Ngô Hồng

Anh

61KD3

6

6

37

2006661

Nguyễn Huy

Dũng

61KD3

7

6.5

38

2012061

Nguyễn Thị

Hậu

61KD3

6.2

5.5

39

2013361

Trần Minh

Hiếu

61KD3

7

6.5

40

2006461

Nguyễn Anh

Dũng

61KD3

BH

BH

41

2003961

Nguyễn Văn

Chiến

61KD3

8.5

8

42

2011261

Đặng Văn

Hải

61KD3

BH

BH

43

2002961

Nguyễn Thị

Bích

61KD3

8.5

7.8

44

2021661

Nguyễn Thị Thanh

Loan

61KD3

8.5

8

45

2003261

Phạm Thị Mạnh

Cầm

61KD3

6

6.5

46

2000661

Hoàng Hữu

Anh

61KD4

6

V

47

2012461

Nguyễn Đồng

Hiệp

61KD4

9

8.5

48

2005861

Trịnh Xuân

Cường

61KD4

7.5

5.5

49

2007061

Nguyễn Tuấn

Dương

61KD4

7

4

50

2010561

Nguyễn Hoàng Châu

Giang

61KD4

BH

BH

51

2008861

Phan Đình

Đoàn

61KD4

8

8

52

2004061

Tạ Văn

Chiến

61KD4

8

7.5

53

2008961

Nguyễn Văn

Đông

61KD4

7

V

54

2011361

Đào Thị Hoàng

Hải

61KD4

8

8

55

2005061

Bùi Thị Kim

Cúc

61KD4

8

8

56

2025961

Vi Thị

Nguyệt

61KD5

9.2

9

57

2015061

Ngô Thế

Hưng

61KD5

6

7

58

2032161

Vũ Trọng

Thắng

61KD5

9

8.4

59

2007261

Trần Văn

Dương

61KD5

6

7

60

2010861

Nguyễn Mạnh

61KD5

3

3

61

2009761

Lê Trung

Đức

61KD5

8

7.8

62

2014861

Vũ Huy

Hoàng

61KD5

8.5

8

63

2028061

Vũ Thị Thu

Phương

61KD5

7.5

6.8

64

2019761

Nguyễn Thị

Liên

61KD5

8

8.3

65

2022461

Vũ Hải

Long

61KD5

8

7.5

66

2014461

Nguyễn Minh

Hoàng

61KD5

9

8.8

67

2004361

Lại Ngọc

Chuẩn

61KD5

BH

BH

68

2002261

Phạm Ngọc

ánh

61KD5

7.5

7.3

69

2030861

Trần Hồng

Sơn

61KD5

7.5

7.8

70

2006261

Ngô Hoàng

Dũng

61KD5

BH

BH

71

2026761

Bùi Huy

Phong

61KD5

7.8

7.8

72

2011161

Nguyễn Thị

Hạ

61KD5

7.5

7.5

73

2035361

Nguyễn Trọng

Toàn

61KD5

6

7.5

74

2000761

Hoàng Tuấn

Anh

61KD5

8.5

8.5

75

2027161

Mai Hồng

Phúc

61KDE

8

7.9

76

2025261

Phạm Thị Thúy

Nga

61KDE

7

7

77

2031961

Phan Ngọc

Thắng

61KDE

8.5

8.5

78

2040061

Lương Hữu

Văn

61KDE

8

8

79

2028861

Nguyễn Đăng

Quang

61KDE

7.5

8.5

80

2011461

Nguyễn Công

Hải

61KDF

7.5

7

81

2027961

Phạm Mai

Phương

61KDF

9.2

8

82

2028961

Nguyễn Hồng

Quang

61KDF

8.5

8

83

2014061

Nguyễn Đức

Hoản

61KDF

8.5

7.5

84

2034861

Nguyễn Kiên

Tố

61KDF

8.5

9

85

2015561

Dương Đức

Hùng

61KDF

4

5.5

86

2004761

Phạm Quang

Chung

61KDF

9

8.5

87

2021061

Nguyễn Thị Phương 

Linh

61KDF

BH

BH

88

2007861

Trần Thế

Đại

61KDF

8.7

7.5

89

2013861

Trần Công

Hoan

61KDF

8.7

7.5

90

2037061

Nguyễn Đức

Trung

61KDF

9.2

8

91

2039161

Nguyễn Duy

Tùng

61KDF

9.2

8

92

2004161

Trương Ngọc

Chiến

62KD2

4

4

 
Sinh viên nào thắc mắc về điểm, cần phản hồi về bộ môn KTDD trước 15h ngày 26/11/2020

Các đối tác

Kết nối